eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Członkowie SM Regalica zwrócili się do Krajowej Rady Spółdzielczej

Wiesław Borowiak i Wanda Hołub
Wiesław Borowiak i Wanda Hołub

Otrzymaliśmy kolejne pismo od członków SM Regalica żądających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

W imieniu Członków SM „Regalica”, żądających  zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 5 października 2018r., z uwagi na odmowę zwołania tego Zebrania przez Radę Nadzorczą oświadczamy, co następuje:

 

1.) O zwołanie NWZCz SM „Regalica” zwrócimy się do Krajowej Rady Spółdzielczej. Mając na względzie zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, pominiemy w procedurze Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie, którego dyrektorem jest Artur Nycz, syn Przewodniczacego Rady Nadzorczej SM  „Regalica”  Adama Nycza.

 

2.) Zgodnie z oświadczeniem Zarządu SM „Regalica” z dnia 12.10.2018r., w dniu złożenia wniosku o zwołanie NWZCz (05.10.2018r.) znajdowała się pod nim wystarczająca ilość podpisów (ponad 349) do uruchomienia procedury zwołania NWZCz. Wszelka działalność Zarządu podjęta w celu podważenia wniosku, który w chwili jego złożenia spełniał wszystkie kryteria określone obowiązującym prawem, jest próbą obejścia tego prawa.

 

3.) Wszystkich członków SM „Regalica” informujemy, że w dniu 15.10.2018r. złożyliśmy w Prokuraturze Rejonowej w Gryfinie zawiadomienie między innymi, o udokumentowanym przekroczeniu uprawnień oraz niedopełnieniu obowiązków przez Zarząd SM “Regalica” w związku z wymianą zaworów i głowic termostatycznych. Działania te już przyniosły ubytek w mieniu Spółdzielni o znacznej wartości, a w przyszłości przyniosą jeszcze poważniejsze straty.

Głównym zarzutem stawianym Zarządowi jest zawarcie niekorzystnej umowy na dzierżawę ok. 14 tyś. zestawów zawór + głowica termostatyczna, o wartości detalicznej ok. 50 – 60zł za zestaw., podczas gdy Spółdzielnia zapłaci za jeden zestaw cenę realną ok. 150 zł. Nominalnie będzie ona jeszcze wyższa, ponieważ umowa przewiduje rewaloryzację o  wskaźnik inflacji.

Zachęcamy tych z Państwa, którym zamontowano nowe zawory i głowice, do weryfikacji ich ceny w sieci lub na półkach w sklepach specjalistycznych.

Ze względu na aktywność w przestrzeni publicznej niektórych członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu.

 

4) Prezes Zarządu Bogdan Jacek Warda w Polskim Radio Szczecin oświadczył publicznie, że nie miał obowiązku ogłoszenia przetargu na wymianę zaworów i głowic termostatycznych ponieważ :

- wykonawca wygrał w roku 2010 przetarg na wymianę i obsługę podzielników ciepła z odczytem radiowym, a później wygrał także przetarg na wymianę wodomierzy,                    

- Spółdzielnia zakupiła od wykonawcy prawo użytkowania programu cyfrowego do odczytu podzielników ciepła i wodomierzy.

Wynik przetargu na podzielniki ciepła oraz na wodomierze sprzed lat nie jest równoznaczny z wieczystym zwolnieniem jakiegokolwiek wykonawcy spod działania Regulaminu Spółdzielni w sprawie udzielania zamówień.

Regulaminy wewnętrzne Spółdzielni, mające umocowanie w Statucie, w sposób wyrazisty i jednoznaczny obligowały Zarząd do ogłoszenia przetargu otwartego na zamówienie o ponad dwumilionowej wartości.  

Jednak największe zdumienie budzi powiązanie faktu posiadania programu cyfrowego do odczytu wodomierzy oraz podzielników ciepła, z koniecznością zlecenia wymiany zaworów  i głowic termostatycznych firmie, od której ten program zakupiono.

W jaki sposób program cyfrowy może odczytać dane z zaworu i głowicy, które nie rejestrują danych elektronicznych? W którym momencie pozyskane dane miałyby być przydatne przy rozliczeniu ciepła, lub prościej: komu i do czego taka wiedza jest potrzebna?

Szczególnej uwagi wymaga zlecenie przez Zarząd montażu zaworów i głowic termostatycznych w ponad 3100 łazienkach znajdujacych się w zasobach Spółdzielni. Przypominamy, że łazienki nie są opomiarowane podzielnikami i jak na razie nie  ma takich planów. Nie ma też obowiązku montażu zaworów  i głowic termostatycznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (art. 134 par.2) łazienki winny być eksploatowane w temp. 24 o C. Zamontowane głowice Danfoss regulują temperaturę w zakresie 8-28o C.

Temperaturę 24o C w łazience (zgodną z przywołanym powyżej rozporządzeniem Ministra), zapewnia odpowiednio dobrana moc grzejnika oraz temperatura czynnika grzewczego (wody) sprzęgnięta z czujnikiem pogodowym. W taki sposób ogrzewane są łazienki w zasobach SM “Regalica” od dziesiątków lat.

Montaż zaworu i głowicy termostatycznej o nastawie wstępnej 10 lub 16o C może co najwyżej umożliwić “odcięcie” grzejnika łazienkowego przy temp. 10-16 o C, a w konsekwencji zagrzybienie budynku.  

Kilka przypadków samowolnych “przeróbek” instalacji grzewczej w łazienkach nie uzasadnia montażu zaworów i “zaplombowanych” głowic termostatycznych. Plomby zapobiegające ingerencjom w instalację grzewczą równie dobrze można założyć na złączkach, śrubunkach lub istniejacych zaworach odcinających.

Zrealizowanie umowy dzierżawy w całości w odniesieniu do 3100 łazienek będzie kosztowało Spółdzielnię ponad pół miliona złotych (3100x ok.150zł dzierżawa + montaż)!

W zasobach Spółdzielni znajdują się niedocieplone budynki z ponad 40-letnimi instalacjami grzewczymi i gazowymi oraz takie, w których 20 lat nie malowano klatek schodowych.

Za pieniądze wydane na zawory i głowice termostatyczne w łazienkach, można byłoby wymalować 50 klatek schodowych lub docieplić dwa duże budynki.

Przywrócenie racjonalności i przejrzystości finansów Spółdzielni może być dokonane tylko w granicach prawa. Mając powyższe na uwadze, w dalszym ciągu domagamy się zwołania NWZCz, i jednocześnie przedkładamy organom ścigania dowody wskazujące na możliwość naruszenia prawa karnego.   

O efektach podejmowanych działań, będziemy informować Spółdzielców na bieżąco poprzez lokalne media, a także w razie potrzeby - poprzez informację kierowaną bezpośrednio.  

Otrzymujemy wiele wyrazów uznania i poparcia oraz zachęty do działania ze strony Członków Spółdzielni, także tych, którzy nie mieli okazji podpisać się pod wnioskiem o zwołanie NWZCz.

Serdecznie za nie dziękujemy!

Wiesław Borowiak

Krystyna Walter

Wanda Hołub

Jan Gładkow

Teresa Wiesława Glińska

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu