eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Młodzi plastycy z GDK nagrodzeni

Autor: Gryfiński Dom Kultury

W sobotę 2 grudnia w Pałacyku pod Lwami odbyło się rozdanie nagród i wyróżnień Przeglądu Prac Zespołów Plastycznych z Gryfińskiego Domu Kultury

Przegląd odbył się w czerwcu bieżącego roku, lecz dopiero teraz, w okresie przedświątecznym pojawiła się szansa, aby instruktorki plastyki spotkały się w szerszym gronie ze swoimi podopiecznymi, ich rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, by wręczyć nagrody uzdolnionym dzieciom.

Podczas czerwcowego przeglądu w Pałacyku pod Lwami można było obejrzeć 378 prac wykonanych różnymi technikami, będących efektem pasji dzieci i młodzieży zrzeszonych w pracowniach plastycznych GDK. Prace powstawały pod opieką plastyczek Elżbiety Narzekalak, Kariny Tyły i Małgorzaty Ragan. Zaprezentowano dokonania wychowanków pracowni w wieku od 4 do 15 lat. Obrazy i grafiki zostały ocenione przez profesjonalne jury - Martę Kempińską-Mielnicką i Macieja Mielnickiego. Jury po obejrzeniu wszystkich prac, zdecydowano się przyznać po pięć równorzędnych nagród i wyróżnień dla każdego z zespołów.

Grupę pod kierunkiem Małgorzata Ragan pod względem poziomu prac oceniono bardzo wysoko. Jak podkreślili jurorzy, różnorodność środków wypowiedzi plastycznej, swoboda oraz ekspresja twórcza autorów świadczą o kompetencjach i umiejętnościach instruktora. Nagrody Przeglądu Prac Zespołów Plastycznych GDK dla wychowanków pracowni Małgorzaty Ragan otrzymali: Sara Leśniarek, Wiktor Kowalski, Hania Lubowicka, Ola Gorczyca i Hania Sztylke, a wyróżnienia przeglądu wręczono: Maritcie Matławskiej, Darii Chodubskiej, Darii Smulskiej, Oliwii Sucheckiej, Zuzi Buraczyńskiej i Gabrieli Krawczyk.

Także prace zespołu pod kierunkiem Elżbiety Narzekalak wzbudziły zachwyt jurorów. Zaprezentowane prace wykazywały różnorodność tematów i technik. Według jurorów, nowością w twórczości pracowni były prace rysunkowe wykonane patykiem - świadczące o umiejętności twórczej interpretacji ich młodych autorów. Nagrody Przeglądu Prac Zespołów Plastycznych GDK dla wychowanków pracowni Elżbiety Narzekalak otrzymali: Basia Wilczyńska, Julia Juzyszyn, Hania Żurawska, Oliwia Luty i Amelia Koziek. Wyróżnienia trafiły do: Basi Wilczyńskiej, Leny Wierzbowskiej, Hani Grabowskiej i Michała Sinkiewicza.

Oglądając prace wychowanków Kariny Tyły, jurorzy podkreślili, że prezentują duży rozwój plastyczny autorów. Przez ekspresję twórczą, odwagę i swobodę wypowiedzi autorów, poziom plastyczny prac oceniono na wysoki. Nagrody Przeglądu Prac Zespołów Plastycznych GDK dla wychowanków pracowni Kariny Tyły otrzymali: Marcelina Czajka i Maja Diakowska (z pracowni w Pałacyku pod Lwami) oraz Zofia Kubacka, Ewa Wrzesień i Miłosz Żmuda (z pracowni w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie), a wyróżnienia: Oliwia Barczyńska, Maja Grelewicz i Amelia Sienkiewicz (z pracowni w Pałacyku pod Lwami) oraz Amelia Janiak i Lena Kubiak (z pracowni w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie).

Dzieci w nagrodę za swoją wyobraźnię i zaangażowanie dostały książki rozwijające kreatywność plastyczną oraz dyplomy. Spotkanie uświetnił pokaz spektaklu "O rybaku i Złotej rybce" według Aleksandra Puszkina w wykonaniu Teatru Kameleon.

(dost./kk)