eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Nowi ochotnicy w szeregach OSP

Autor: KPPSP w Gryfinie

Pod koniec października odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu gryfińskiego. Organizatorem szkolenia była Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie

Szkolenie w terminie od 31 sierpnia do 28 października ukończyło 37 druhów z jednostek OSP z terenu powiatu gryfińskiego. Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie dotyczącym szkolenia, w czasie zajęć strażacy nabyli wiedzę i umiejętności oraz uprawnienia pozwalające im brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to test jednokrotnego wyboru składający z trzydziestu pytań z zakresu przewidzianego w programie szkolenia.

W części praktycznej słuchacze musieli wykazać się wiedzą w zakresie:

- obsługi i znajomości sprzętu mechanicznego będącego na wyposażeniu jednostek,

- obsługi i znajomości sprzętu ochrony układu oddechowego,

- obsługą sprzętu gaśniczego,

- obsługi i znajomości sprzętu hydraulicznego,

- technik dotarcia do poszkodowanych podczas wypadków komunikacyjnych,

- znajomością technik wykorzystywanych podczas gaszenia pożarów wewnętrznych.

 

dost./to

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu