eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Poszukiwana, poszukiwany. Cech ogłasza nowy projekt

Jesteś osobą bierną zawodowo? Nie masz odpowiednich kwalifikacji zawodowych, aby znaleźć dla siebie pracę? Chcesz zostać spawaczem, kucharzem, fryzjerem, brukarzem, a nawet przedstawicielem handlowym? Dzięki realizowanemu przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie projektowi będziesz mógł przejść jedno z ośmiu szkoleń, a następnie udać się na płatny staż, rozpoczynając nowy etap w swoim życiu

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w partnerstwie z Centrum Psychologicznym Rozwoju i Doradztwa w Szczecinie wystartował z nowym projektem. Jeśli ukończyłeś 30 rok życia, jesteś osobą bierną zawodowo i chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe opracowując wcześniej indywidualny plan działania z doradcami zawodowymi – to projekt Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców stworzony jest właśnie dla ciebie. Pierwszeństwo będą miały kobiety i osoby niepełnosprawne, ale miejsc jest sporo, łącznie 50.
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców przygotował osiem szkoleń z takich zakresów jak: spawacz metodą MAG 136 (10 miejsc, 145 godzin), spawacz metodą TIG 141 (5 miejsc, 113 godzin), kucharz (5 miejsc, 133 godziny), fryzjer (10 miejsc, 480 godzin), magazynier + operator wózków widłowych (5 miejsc, 159 godzin), brukarz (5 miejsc, 210 godzin), opiekun osoby starszej (5 miejsc, 100 godzin) oraz przedstawiciel handlowy (5 miejsc, 60 godzin). Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w tylko jednym szkoleniu. Zakończą się one egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji w zawodzie i wydaniem odpowiednich dyplomów, certyfikatów i zaświadczeń.
Po ukończeniu szkoleń aż 40 osób bezrobotnych będzie mogło skorzystać z płatnych stażów zawodowych, otrzymując co miesiąc wynagrodzenie w kwocie 997,40 zł brutto.

 

Do kogo jest skierowany
Jak już pisaliśmy podstawowym kryterium, aby skorzystać z projektu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców jest bierność zawodowa oraz ukończone 30 lat. Projekt skierowany jest tylko do osób zamieszkujących niektóre z gmin powiatu gryfińskiego i pyrzyckiego (Banie, Cedynia, Chojna, Widuchowa, Moryń, Bielice, Kozielice, Przelewice, Warnice i Pyrzyce).
O tym jakie formalności trzeba spełnić dowiecie się na stronie www.cechgryfino.pl lub bezpośrednio u osoby koordynującej projekt (Agnieszka Banuch, tel.: 91 416 21 01).
Jak się załapać?
Rekrutacja prowadzona będzie do 30 czerwca 2018 r. Dokumenty rekrutacyjne składać można w biurze Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców (ul. Szczecińska 19A, Gryfino) oraz poprzez e-mail lub pocztę tradycyjną.
Oczywiście złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. O tym kto otrzyma szansę na podniesie swoich kwalifikacji zawodowych, zadecyduje komisja rekrutacyjna. Na dodatkowe punkty liczyć mogą osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz osoby z obszarów wiejskich.

Wsparcie w ramach projektu:
• indywidualny plan działania
• pośrednictwo zawodowe
• wsparcie psychologiczne,
• pośrednictwo pracy,
• szkolenia zawodowe wraz z egzaminami,
• zwrot kosztów dojazdu,
• badania lekarskie,
• szkolenia bhp,
• ubezpieczenia NNW,
• refundacja kosztów opieki nad osobą zależną
• 3-miesięczne staże zawodowe,
• stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 brutto za godzinę udziału w szkoleniu
• stypendium stażowe dla 40 osób w kwocie 997,40 zł brutto miesięcznie

 

 

Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa

Rozmawiamy z Agnieszką Banuch z Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie, koordynatorką projektu "poszukiwana, poszukiwany".

Dlaczego zdecydowaliście się na realizację tego typu projektu?
A. Banuch: Z naszego wcześniejszego doświadczenia wiemy, że spora liczba osób chciałaby podwyższyć swoje kwalifikacje lub też zdobyć zupełnie nowe. Często osoby pytają o możliwość skorzystania ze szkoleń organizowanych przez nasze Centrum, jednak koszt takiego szkolenia znacznie przewyższa możliwości finansowe osób zainteresowanych. Pojawiła się więc okazja żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i pomóc osobom o niskich kwalifikacjach i w trudnej sytuacji w zdobyciu konkretnych uprawnień, odbyciu staży, a nawet w znalezieniu zatrudnienia.
Kiedy planujecie rozpocząć realizację projektu? Kiedy rozpoczną się szkolenia? I ile czasu zakładacie na zrealizowanie wszystkich założeń?
- Realizacja projektu już się rozpoczęła. W chwili obecnej trwa rekrutacja w systemie ciągłym, której zakończenie przewidujemy na 30 czerwca 2018. Sam projekt realizowany będzie do końca marca 2019 roku. W tym czasie będą przeprowadzane poszczególne etapy, takie jak np. określenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, następnie szkolenia i staże. Termin rozpoczęcia szkoleń uzależniony jest od zebrania grupy szkoleniowej.

Szkolenia będą prowadzone na terenie gminy Gryfino?
- Na chwilę obecną zakładamy przeprowadzenie części teoretycznej szkoleń w naszej siedzibie. Część praktyczna natomiast planowana jest w zakładach pracy, ze względu na specyfikę zawodów objętych projektem. Jednak jesteśmy elastyczni w tym temacie i w sytuacji, kiedy utworzy się grupa osób w większości z innego terenu, znacznie oddalonego od Gryfina wówczas zorganizujemy szkolenie w miejscu bardziej dogodnym dla uczestników.

Czy uczestnicy szkoleń ponosić będą jakiekolwiek koszty związane z waszym projektem?
- Jedynym kosztem, jaki uczestnicy będą musieli ponieść jest koszt dojazdu na szkolenia i staże. Jednak za udział w szkoleniu jak i podczas stażu każdy uczestnik będzie miał wypłacane stypendium szkoleniowe i stypendium stażowe. My ze swojej strony zapewniamy niezbędne badania lekarskie, szkolenie BHP, drobne wyposażenie dla każdego uczestnika typu odzież robocza czy sprzęt.

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu