eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Relacja z sesji Rady Miejskiej

Radni zebrali się po raz czwarty. Budżet został uchwalony, czekają nas poważne zmiany i oszczędzanie.

 14:51:31 Teraz idzie już szybko. Odpowiedzi na interpelacje nie ma, innych wniosków także. IV Sesja Rady Miasta została zakończona.
 14:47:43 Następnie pod głosowanie została poddana uchwała o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Została przyjęta jednogłośnie.
14:43:17 Kolejny punkt obrad. Trzynasta pensja dla Mieczysława Sawaryna. Rozpoczyna się dyskusja. Rafał Guga przypomina, podczas prac komisji były wątpliwości, dla kogo ta trzynastka jest uchwalana. Burmistrz Sawaryn: "kwestia wynagrodzenia burmistrza to sprawa Rady, nie będę się w tej sprawie wypowiadał". Teraz głosowanie. 19 radnych za, 1 osoba się wstrzymała, 1 zapomniała głosować. Według radnych burmistrz powinien otrzymać "trzynastkę".
14:38:30 Kolejne dwa punkty w sprawie projektu uchwały dotyczącej sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
14:36:33 Dyskusji brak, rozpoczyna się głosowanie. Uchwała została podjęta w takim samym stosunku jak uchwała budżetowa. 19 za, 2 przeciw.
14:34:09 Kolejny punkt obrad, czyli sprawa uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2015-2025.
14:32:14 Głos zabiera burmistrz Mieczysław Sawaryn: "Mogę powiedzieć, że budżet Gryfina przypomina ser szwajcarski i naszą rolą jest, aby te dziury pozatykać" - mówi w swoim przemówieniu.
14:31:14 Więcej osób się nie zgłosiło. Zaraz ma nastąpić głosowanie nad przyszłorocznym budżetem. Za było 19 osób, 2 przeciwko. Uchwała została przyjęta.
14:24:34 Między innymi tłumaczy, jak można zmniejszać kwoty bez jednoczesnego zwalniania ludzi np. w świetlicach wiejskich. "Część świetlic zostanie przeniesiona do Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie". Wiceburmistrz odnosi się także do wątpliwości dotyczących etatów w oświacie. "Żadnych zwolnień nie będzie, jednak kończące się umowy, nie wszystkie będą na nowo zawierane" - mówi P. Nikitiński. Tłumaczy kolejne punkty budżetu. "Wszystkie te cięcia były niezbędne, aby proponowany budżet mógł zostać w tym roku zrealizowany." 
14:15:28 Wreszcie koniec. Jednak teraz czeka nas odpowiedź na te wszystkie zarzuty wiceburmistrza Pawła Nikitińskiego. 
14:07:27 Rafał Guga wskazuje niepokojącą go kwestię zmniejszenia kwoty na oświatę. "Zmniejszono bardzo kwotę na wynagrodzenia. Burmistrz obiecuje, że nie będzie nikogo zwalniał. więc jak zamierza uzyskać tą kwotę" - pyta. Dalej wymienia inne niezrozumiałe dla niego obcięcia kwot na pomoc społeczną, świetlice szkolne oraz wspierania osób niepełnosprawnych
14:06:03 Dalsza rozmowa nad samym dokumentem. Zdzisław Kmieciak, Jacek Kawka oraz Ewa De La Torre, prowadzą dyskusję nad projektem budżetu. Rafał Guga na nowo włącza się do rozmowy. "Powiem co mnie niepokoi w tym budżecie" - obiecuje.
14:03:57 Pomimo tego, dochodzi do głosowania. Wniosek radnego Gugi został jednak odrzucony większością głosów.
14:00:37 Koniec odczytywania przez przewodniczącą. Radny Guga nie jest jednak usatysfakcjonowany: "To budżet z października. Państwo uznają autopoprawki jako pewnik, pomimo że jeszcze nie zostały przyjęte".
13:49:05 Przerwa zakończona. Czas na wniosek radnego Rafała Gugi. Jednak radny mówi, że przez ten czas nie miał możliwości dokładnie zapoznać się z tegorocznym planem wydatków. Przewodnicząca Kasprzyk czyta radnemu kwoty z dokumentu. "Oni tego nie czytali???"  - Pada pytanie z sali.
13:29:43 E. Kasprzyk do R. Gugi "Konkretyzuje pan swój wniosek?" Odpowiedź jest twierdząca. "Skąd weźmie pan na to pieniądze" - pyta P. Nikitiński, "Sam pan mówił na początku sesji o rezerwie. Dlaczego nie wziąć tych pieniędzy stamtąd? odpowiada pytaniem Rafał Guga. W pocie czoła próbuje usystematyzować swoje żądania. Jednak według przewodniczącego Namiecińskiego nie da się tego zrobić tak szybko. Ogłoszono 15 minut przerwy.
13:20:34 Radny Guga; "Niektórzy z tych ludzi dziesiątki lat czekają na swoje drogi, byli tu, podczas sesji w ubiegłym roku. Powinniśmy dotrzymać danego im słowa". Podtrzymuje swój wniosek o utrzymanie kwot z październiku. Teraz zgłasza się Małgorzata Wisińska, która argumentuje o konieczności modernizacji dróg wiejskich. Maraton drogowy rozpoczyna się na nowo.
13:18:17 W obronie zmniejszenia kwot na gryfińskie drogi staje także Tomasz Namieciński, "Widać, że praca nad budżetem była wykonana przyzwoicie, to dobra uchwała" - chwali M. Sawaryna i jego zastępców.
13:12:12 Wiceburmistrz Tomasz Miler informuje o powodach zmniejszenia tych kwot, argumentując, że rezygnacja z części projektowanych elementów infrastruktury, zmniejszy koszty całej inwestycji i pozwoli na jej realną realizację
13:08:17 Wracamy do obrad. Kontynuujemy dyskusję nad budżetem. Zabiera głos Rafał Guga. Tym razem odnosi się do poprawki dotyczącej modernizacji ulic Pomorskiej oraz Flisaczej. "Podczas ostatnich rozmów z burmistrzem i jego zastępcami, odniosłem wrażenie, że nie ma tak naprawdę pomysłu, jak te zadania sfinansować. Po co więc je umieszczać w budżecie? Za przedstawione w projekcie pieniądze nie da się przecież solidnie naprawić tych dróg" - mówi radny Guga. Składa wniosek, aby wykreślić zapis zmniejszenia kwoty na remont tych dróg i pozostać przy tych, które były ustalone w październiku.
12:41:55 "Apeluje do dyskutujących o spokój" - mówi E. Kasprzyk. W końcu głosowanie nad wnioskiem. Został przyjęty większością głosów. Burmistrz Sawaryn deklaruje, że w tym tygodniu spotka się po raz kolejny z dyrektorem MOS, Janem Podleśnym, aby porozmawiać na temat sytuacji w tym ośrodku.
12:36:23 Wraca dyskusja pieniędzy na MOS. Argumentami wymieniają się Marcin Para, Bogdan Warda oraz Zbigniew Kozakiewicz, zaś teraz głos otrzymał radny Tomasz Namieciński - Burmistrz Sawaryn nie zostawi MOS-u samego sobie. Jeśli będzie taka potrzeba przygotuje on wnioski a Rada, jeśli będzie miała taką wolę, je poprze". Potwierdza to Marcin Para. Twarde charaktery, jak na razie nikt nie ustępuje,
12:32:22 Głos zabiera teraz wiceprzewodniczący Z. Kmieciak - "Popieram uchwałę, bo jest przygotowana solidnie i na nasze możliwości"
12:28:27 Marcin Para: "Jestem ostatnią osobą, która zabierałaby pieniądze na sport. Nie może być jednak tak, aby działalność dyrektora MOS skupiała się na tym czym nie powinna. Nie może być tak, że czterech pracowników bierze większość pieniędzy z budżetu tej organizacji" - tłumaczy radny Para. 
12:25:53 Na to zgłasza się radny Zenon Trzepacz: "Nie prowadźmy dyskusji w stylu poprzedniej ekipy. Ten budżet jest zrobiony profesjonalnie. Chylę czoła przed pracą burmistrzów nad tą uchwałą" - radny Z. Trzepacz wystawia laurkę nowej władzy? 
12:24:33 Radny Marcin Para zgłasza aby już teraz głosować nad wnioskiem, aby przenieść pieniądze z MOS, na budowę dróg, popiera to R. Guga, który chce głosowania już teraz. Mówi że nie poprze tych zmian.
12:18:35 "... Cele opieki społecznej na rok 2015, nie są zagrożone. Po wyjątkowo złym roku dla gryfińskiego sportu, chcemy wesprzeć tą dziedzinę życia." - kończy wiceburmistrz Nikitiński.
12:14:12 Jackowi Kawce oraz innym radnym odpowiada wiceburmistrz Nikitiński: "Nie chcemy, aby spłacać zadłużenie wolniej. Stworzenie tych poprawek wymagało analizy sytuacji gminy w perspektywie lat kolejnych. Pieniądze na realizację ścieżek rowerowych nie mogą być w taki sposób przeznaczone, gdyż do tej pory nikt nie przygotował się do tej operacji. Może to nie do wszystkich trafiać, ale ścieżka spłaty naszych zobowiązań jest taka a nie inna. Rezygnujemy z hotspotów i darmowego internetu, gdyż jest to technologia archaiczna. Mamy do naprawienia szereg dróg infrastruktury i tam musimy inwestować, oczywiście z poparciem naszych radnych. Wbrew temu co mówili nasi oponenci, nie zamierzamy zwalniać ludzi. Jednak ma to swoją cenę."
12:02:48 Radny Kawka. "To rażące. Proponowane poprawki zmniejszają kwoty na zasiłki dla mieszkańców z Ośrodka Pomocy Społecznej, dotowanie sportu darmowego internetu oraz kultury. Nie poprę w tej formie budżetu, a już na pewno poprawek. Zgłaszam, aby poprzeć uchwałę stworzoną i zatwierdzoną przez RIO jeszcze w ubiegłym roku!"
11:59:04 Po krótkiej chwili sytuacja się wyjaśnia. Głos zabiera teraz radny Rafał Guga. Przypomina radnej De La Torre o tym, że subwencje oświatowe także są prognozowane w podobny sposób. Jednak przyznaje, że zabieranie pieniędzy z MOS-u jest błędem. 
11:53:56 Wśród radnych narasta konsternacja. "Wszystkie nasze decyzje zostały podjęte po głębokim przemyśleniu - uspokaja radną burmistrz Mieczysław Sawaryn. Sytuacja jest wyjaśniana.
11:50:47 Radna De La Torre, przypomina, że w dotacji dla MOS znalazły się pieniądze, które ma zostać przeznaczone przez powiat " Przecież oni jeszcze się nie zebrali w tej sprawie. Skąd pewność, że uchwała zostanie zatwierdzona przez Radę Powiatu? Jak można brać to za pewnik i uchwalać nasz budżet w tej sprawie?" - pyta radna De La Torre 
11:42:18 Na mównicę wchodzi dyrektor MOS - Jan Podleśny. "Od dwóch lat gmina nie dołożyła się w ogóle do Biegu Transgranicznego, pomimo że ranga tej imprezy wciąż rośnie".
11:39:48 Głos zabiera radny Bogusław Warda. Zgłasza fakt zabrania pieniędzy dla MOS, na poczet naprawy gminnych dróg. "To jest niemal 1/3 całości przeznaczonych dla młodych sportowców pieniędzy. Część imprez jest już zaplanowana. Jak teraz z tego zrezygnować"? Do tego wniosku dołącza się także radny Kozakiewicz, który uważa, że jest to zagrożenie dla sportu w naszej gminie. 
11:36:31 Radny Kawka poddaje pod wątpliwość zaproponowany przebieg porządku obrad nad tą uchwałą. Wniosek radnego został poddany pod głosowanie, ale nie było chętnych do jego poparcia.
11:30:35 Przerwa zakończona. Wracamy do obrad. Teraz to, co najważniejsze, punkt czwarty, czyli uchwała budżetowa.
11:04:29 Koniec interpelacji. 15 min. przerwy.
11:04:04 Radny Guga nie ma dosyć. Teraz wypomina burmistrzowi brak pomocy dla znajdujących się w złej sytuacji finansowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zatrudnienie Pawła Drąga, jako konsultanta w sprawie organizacji 70-lecia osadnictwa na ziemiach gryfińskich. "Mamy znanych regionalistów. Dlaczego nie skorzystano z nich, tylko wybrano osobę, której kompetencji nie przedstawiono?" - zapytuje.
11:00:50 Głos zabiera radny Rafał Guga. Najpierw, tak jak jego przedmówcy mówi o konieczności remontu dróg, szczególnie mówi o fatalnej drodze dojazdowej do DPS-u w Dębcach. Teraz bierze się za Gryfiński Dom Kultury. "Budynek jest brzydki, brak wejścia dla osób niepełnosprawnych, zaś droga tragiczna. Prosiłbym, aby to naprawić". Porusza sprawę mieszkańca, osoby niepełnosprawnej z naszego miasta. Jest to osoba wiekowa i jego syn chciał uzyskać środki na pomoc w dostosowaniu mieszkania dla swego niepełnosprawnego ojca. Radny wspomina o innej rodzinie, która nie otrzymała jeszcze decyzji o przyznaniu pieniędzy. "Zwracam się do wiceburmistrza Nikitińskiego. Pan zajmował się tą rodziną" - przypomina R. Guga. Wiceburmistrza Nikitiński: "Pomoc jest przyznana. Mam kontakt z tą rodziną" - odpowiada
10:51:02 Elżbieta Kasprzyk informuje że od 19  stycznia można składać wnioski o dofinansowanie budowy elementów instalacji sanitarnych. Program dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, głównie na terenach wiejskich. Maksymalne dofinansowanie wynosi 50%. "Jeśli jest taka możliwość, proszę burmistrza o zainteresowanie się tą sprawą" - mówi radna.
10:46:20 Kolejne interpelacje.
10:43:07 Krzysztof Hładki o ekologii. Uczula na fakt spalania śmieci w piecach. "To problem całego kraju. Dotyczy także naszej gminy. Warto by było, aby straż miejska bardziej karała osoby palące w ten sposób śmieci" - informuje. 
10:37:44 Radny Łukasz Kamiński pyta burmistrza, co z remontem wiat przystankowych "Uczniowie mokną czekając na autobus, szczególnie dotyczy to miejscowości wiejskich" - mówi Ł. Kamiński.
10:34:35 Panie zabierają się do pracy. Radna Wisińska zadaje pytanie dlaczego w urzędzie miasta nie ma żadnych informacji na temat Karty Dużej Rodziny, zaś E. De La Torre zwraca uwagę na brak informacji dotyczących planowanego, lecz zaniechanego remontu ul. Łużyckiej.
10:28:53 Głos zabiera radny Zbigniew Kozakiewicz. Utyskuje nad fatalnym stanem ścieżek w parku. Radny M. Pazik - "Usunąć panią karmiącą w centrum gołębie" - dodaje włączając się do rozmowy o estetyce miasta.
10:23:58 Wraca temat remontów gminnych dróg. Swoje pytania zadają radni: Warda, Jaremczuk oraz Witowska. 
10:19:20 Z pierwszą interpelacją zgłosił się radny Jacek Kawka. Przypomniał o konieczności zmian w stawkach dotyczących wywozu śmieci oraz zmian w regulaminie wywozu odpadów.     Zadał także pytanie dotyczące nowych powołań do rad nadzorczych gminnych spółek - "Czy naprawdę nie ma osób z naszego regionu, aby sięgać po specjalistów spoza naszej gminy?"
10:09:59 Przewodnicząca Elżbieta Kasprzyk wreszcie otwiera sesję.
10:07:14  Chaos organizacyjny. Wszyscy czekają na burmistrza Sawaryna. Przygotowywane są ostatnie kawy , herbaty i napoje. Na sali wszyscy radni oraz naczelnicy wydziałów. 
10:03:32 Rozpoczynamy IV Sesję Rady Miasta!Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu