eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Uhonorujmy kobiety niezwykłe w konkursie Lady D

Autor: Biuro Prasowe/Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Ruszyła III Edycja Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek. Celem jest w szczególności uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet zamieszkałych na terenie naszego województwa, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego, prezentacja ich dorobku i osiągnięć oraz promowanie aktywnych postaw

Silne, odważne, pełne pasji, gotowe do działania - takie właśnie są Lady D czyli uczestniczki konkursu im. Krystyny Bochenek. Niepełnosprawność nie przeszkadza im w podejmowaniu odważnych kroków i angażowaniu się w działania kulturalne, społeczne czy sportowe. Ruszyła trzecia edycja konkursu Lady D, kandydatki można zgłaszać do 15 września.

W konkursie mogą wziąć udział niepełnosprawne kobiety zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego, wnoszące istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego. Lady D angażują się w działania społeczne, kulturalne, sportowe, a także udzielają się w instytucjach i organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Pokazują, że ograniczenia nie istnieją i to my sami stawiamy sobie bariery.

Uczestniczki wyróżnione będą w pięciu kategoriach: „Dobry Start”, „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne”, „Życie Zawodowe”. W każdej kategorii wybrana zostanie jedna laureatka.

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatek są:
1. jednostki administracji rządowej,
2. jednostki administracji pozarządowej,
3. organizacje pozarządowe,
4. media,
5. osoby fizyczne,
6. placówki edukacyjne,
7. przedsiębiorstwa prywatne.

Kandydatki można zgłaszać osobiście lub listownie do Biura Poselskiego Magdaleny Kochan do 15 września w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK – nie otwierać” na adres: ul. Bohaterów Warszawy 3/1, 72-100 Goleniów.

Organizatorem tegorocznej edycji konkursu jest Biuro Poselskie Pani Poseł na Sejm RP Magdaleny Kochan, we współpracy z Województwem Zachodniopomorskim.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatki wraz z regulaminem konkursu znajdują się na stronie: http://www.rops.wzp.pl/aktualnosci/ruszyla-iii-edycja-konkursu-lady-d-im-krystyny-bochenek

 

 

(dost./Biuro Prasowe/Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu