eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Zwracają uwagę na bezpieczeństwo w rejonach przejazdów kolejowych

Autor: Tomasz Obacz

5 marca policjanci z Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie prowadzili działania w rejonach przejazdów kolejowych. Do wypadków w tych miejscach nie dochodzi często, jednak gdy zaistnieją, niosą za sobą poważne konsekwencje

Z tego powodu tak ważne jest uświadomienie zagrożenia jakie niesie za sobą lekceważenie zasad bezpieczeństwa w miejscach gdzie krzyżuje się ruch pieszych, pojazdów samochodowych i pociągów.

- Policjanci gryfińskiej drogówki 5 marca 2018 roku przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują w rejonach przejazdów kolejowych. Maszynista, który dostrzeże pojazd lub pieszego na torowisku najczęściej nie ma już czasu ani miejsca by bezpiecznie zatrzymać pociąg. Dlatego odpowiedzialność za bezpieczny przejazd przez tory kolejowe leży w głównej mierze po stronie użytkowników dróg. Niemal kilometrowego odcinka drogi potrzebuje maszynista rozpędzonego do 100 km/h składu pociągu by go zatrzymać. W sytuacji gdy na przejeździe pojawi się pojazd lub pieszy szanse na uniknięcie zagrożenia są znikome – informuje Marcin Karpierz, oficer prasowy KPP w Gryfinie.

Przestrzeganie podstawowych zasad obowiązujących w rejonie przejazdu kolejowego pozwoli uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku -  "Prawo o ruchu drogowym": Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

Kierujący jest zobowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

 

Kierującemu pojazdem zabrania się:

-objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone,

-wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,

-wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,

-omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

 

W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

 

KPP w Gryfinie/to

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu