eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

IV D przeszła na zdalne nauczanie

Prezentujemy komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 października 2021 roku w sprawie przejścia na tryb mieszany nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie

 

Informuję, że na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Gmina Gryfino jako organ prowadzący wyraża zgodę na tryb nauczania mieszanego w Szkole poprzez objęcie nauką zdalną:

w dniu 15 października 2021 r. uczniów oddziału IV d

Powyższa sytuacja podyktowana jest decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i koniecznością odbycia kwarantanny przez pracowników oraz uczniów szkoły.

W kolejnych dniach zostaną wydane komunikaty o ewentualnych zmianach w powyższym zakresie.