eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Jak żyje się w Gryfinie? Prezentujemy wyniki naszej ankiety

Przedstawiamy wyniki ankiety pod tytułem „Jak ci się żyje w Gryfinie?”. Uczestniczyło w niej 106 osób, które wskazały - ich zdaniem - silne i słabe strony naszej gminy, a także priorytetowe kierunki jej rozwoju. Już na pierwszy rzut oka widać, że na lokalną władzę spadło sporo negatywnych ocen. Uczestnicy sondy skarżyli się na brud w mieście, brak miejsc rozrywki czy złe drogi. Z czego jeszcze są niezadowoleni?

Czytelnicy Gazety Gryfińskiej dość surowo ocenili naszą gminę, wskazując kulejące w niej dziedziny życia. Na wstępie warto zauważyć, że większość ankietowanych wykazała swoje przywiązanie do miejsca zamieszkania - 63% respondentów jest zadowolonych, że tu mieszka, a tylko 33% rozważa (raczej tak lub zdecydowanie tak) przeprowadzkę poza gminę. Te statystyki potwierdzają się w kolejnych pytaniach o identyfikację z miejscem zamieszkania.

Dalej było już jednak o wiele gorzej. Druzgocące są wyniki pytania o pierwsze skojarzenie z naszą gminą. Aż 57% ankietowanych wybrało odpowiedź: „gmina bez charakteru”. Słabe oceny (w skali 1-5) otrzymały takie zagadnienia jak „administracja publiczna” i „usługi medyczne” (średnia 2,55), a najgorzej wypadł „czas wolny” (średnia 2,50). Najlepiej za to oceniono „komunikację samochodową” (średnia 3,02).

Aby nie ograniczyć się jedynie do spodziewanego malkontenctwa, postawiliśmy również na wątek twórczy. Wypełniając ankietę, należało bowiem wskazać obszary, na które warto postawić w naszej gminie. Najwięcej osób jako priorytet do sfinansowania z pieniędzy publicznych wskazało „drogi i chodniki”, a także „parkingi i miejsca postojowe”. Natomiast zdecydowanie najważniejsze kierunki rozwoju - zdaniem ankietowanych - to „silna gospodarka (polityka zachęcająca do prowadzenia na terenie gminy działalności gospodarczej)” oraz „atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu (parki rozrywki, boiska, baseny, ścieżki rowerowe)”.

Respondenci mogli również samodzielnie wpisać odpowiedź na pytanie, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy gminy Gryfino. Niektóre osoby wymieniły po kilka takich mankamentów. Najczęściej krytykowano władze miejskie za „brak zainteresowania problemami mieszkańców” lub za to, że… „ma swoje własne przepisy”. Wskazywano też wręcz „brak gospodarza” - podobne zwroty powtarzały się dość często, bo w podobnym tonie odpowiedziało na to pytanie ponad trzydziestu ankietowanych. Niewiele mniej osób, jako największy problem wskazało brud w mieście oraz brak bazy rozrywkowo-wypoczynkowej, szczególnie dla młodych osób (lokale rozrywkowe, miejsca spotkań). Wiele osób negatywnie oceniło też przyszłość naszej gminy, pisząc: „miasto starzeje się lub miasto bez perspektyw”. O dziwo, wbrew temu, że wciąż panuje rynek pracownika, kilkanaście osób wskazało tę dziedzinę jako duży problem, pisząc m.in.: „w dalszym ciągu działają układy personalne na szczeblu gminy i powiatu" czy „ jest problem ze znalezieniem pracy w administracji, jeśli nie ma się znajomości, praca w Dolnej Odrze dla wybranych, nie ma przyjęć dla zwykłego mieszkańca”.

Na koniec chyba nie zaskoczymy tym, że w wielu odpowiedziach - jako największy problem - przewijała się ul. Łużycka, a także wałkowany ostatnio temat wysokich opłat za śmieci. Oczywiście w ankiecie zwracano też uwagę na problem braku wystarczającej liczby miejsc w przedszkolach. Były też odpowiedzi obrazujące relacje społeczne na naszym terenie, np. w ocenie jednego z ankietowanych największym problemem w gminie jest… zazdrość i zawiść.

 

TUTAJ ZNAJDZIECIE SZCZEGÓŁOWE WYNIKI ANKIETY

--->>> https://at-media.pl/arch/got_wykres1.jpg

 

Badanie ankietowe zostało przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie 7153 respondentów. Ankieta miała na celu zbadanie opinii mieszkańców na temat stopnia ich zadowolenia z warunków życia oraz oczekiwanych przez nich kierunków rozwoju. Badaniem objęci zostali czytelnicy i czytelniczki 58 gazet lokalnych, w tym gazet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych, które jest partnerem projektu „InForMe 2.0 – działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych” realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.

 

 

 

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu