eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Jest budżet 2014! 5 mln cięć. Będzie jeszcze plan oszczędnościowy?

Radni znaleźli 5 milionów oszczędności w stosunku do projektu. Sesja trwała bardzo długo, takiego scenariusza jeszcze w Gryfinie nie przerabialiśmy.


21:29:12 Budżet został uchwalony. Radni znaleźli ponad 5 milionów oszczędności. 13 głosów za. Otwiera to drogę do ciekawego scenariusza. Gmina spłaci swoje kredyty zgodnie z planem, z tym że będzie to oznaczało przekroczenie nowych limitów zadłużenia, a w konsekwencji prawdopodobną konieczność wprowadzenia planu oszczędnościowego. W najbliższych dniach niezwykle ważne będzie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej.
19:36:38 Radni mozolnie wprowadzają poprawki do... poprawek. Sesja trwa już prawie 10 godzin. To jeden z najdłuższych wyników.
19:09:44 Głos zabrał Henryk Piłat. Mówił o tym, że jego projekt był zaakceptowany przez RIO. A poprawki radnych sprawią, że konieczne będzie wprowadzenie planu oszczędnościowego. To może skutkować brakiem funduszu sołeckiego - mówił burmistrz.
Ripostował mu Paweł Nikitiński, którego zdaniem to kiepskie rządy doprowadziły do takiej sytuacji w Gryfinie.
19:07:52 Sesja się przedłuża. Najpierw długo trwało przygotowanie listy zmian, potem każdą liczbę odczytywano. Teraz okazuje się, że potrzeba w niej poprawek. Sesja się bardzo przeciągnie.
18:02:58 Radni czytają listę poprawek. Jest szansa, że zaraz będzie głosowanie.
17:48:43 W przerwie poszukiwania właścicielki (właściciela) kolczyka, który został znaleziony na sali obrad. Już zrobiłem zdjęcie, żeby je tu wrzucić, gdy okazało się że kolczyk zgubiła radna Chmura-Nycz.
17:36:58 Wracamy do budżetu. Przerwa znów przerwa...
17:31:41 Szybko przegłosowano pkt dotyczące dożywiania.
17:31:12 Komisja ma pracować do końca czerwca 2014 roku.
17:27:51 Klub GIS będzie reprezentować Elżbieta Kasprzyk. Skład komisji przegłosowany.
17:26:49 Radna J. Nikitińska będzie reprezentowała w komisji klub GPW. "To ogrom pracy" podkreśla, mówiąc że nie dziwi się decyzji radnym BBS i PO.
17:23:02 Nie ma innych kandydatów. Przewodniczący wybrany. Radni Platformy i BBS rezygnują z pracy w komisji.
17:22:18 Elżbieta Kasprzyk na przewodniczącego komisji proponuje przewodniczącego rady M. Sawaryna.
17:19:51 Wznawiamy obrady. Trzeba wybrać członków komisji doraźnej.
17:16:40 Czekamy na poprawki budżetowe, która są przetwarzane przez skarbnik gminy. Radni muszą przeczytać tekst dokumentu, a potem zaakceptować budżet z nim.
16:55:23 Radny Trzepacz przyznaje się, ze to on znów zmienił zdanie, pomagając w drugiej turze głosowanie wygrać burmistrzowi.
16:53:33 Kolejna ważna sprawa. Powołanie komisji doraźnej, która ma sprawdzić delegacje urzędników magistratu. Klops! Znów 15 minut przerwy ogłoszone przez przewodniczącego.
 16:51:56  Głosujemy zmianę statutu GDK (wprowadzenie tam świetlicy w Wirowie). IDEALNY REMIS. 7 za, 7 przeciw, 7 wstrzymało się. Powtórka i... 8 za. Kto zmienił zdanie, nie zdążyłem sprawdzić. Będzie to możliwe, gdy na stronie BIP pojawi się lista wyników głosowań.
16:50:02 Głosujemy poprawkę radnego Gugi. On ją popiera, ale reszta radnych wstrzymuje się lub jest przeciw. Pomysł radnego upada. Nie przechodzi też poprawka, zmniejszająca liczbę wicedyrektorów w GDK.
16:48:30 Pierwszy raz dziś głos zabiera burmistrz Henryk Piłat. Przypomina, że sprawa dotyczy jednej świetlicy.
16:43:07  Dyskusja przedłuża się, co niestety nie idzie w parze z przyrostem sensu dalszej rozmowy.
16:41:01 J. Skrzypiński mówi, że trzeba rozważyć to, aby w GDK był jeden a nie dwóch zastępców. Przypomina, że prezes PUK zarządza spółką samodzielnie. P. Nikitiński mówi że zmian w tej kwestii nie powinno być, podkreśla że zarobki prezesa PUK są wyższe niż dyrektora i zastępcy razem.
16:29:38  Chyba ten punkt także będzie przełożony na następną sesję.
16:24:26 M. Sawaryn mówi, że taka poważna zmiana powinna być przedyskutowana na spokojnie. E. De La Torre mówi że GDK jest obciążany nowymi zadaniami, a budżet tej jednostki jest zmniejszany. Jej zdaniem jest on traktowany gorzej niż gryfińska biblioteka. Radny Guga domaga się aby jego wniosek był głosowany.
16:17:55 Dyskusja o statucie GDK. Zdaniem radnego Gugi trzeba zabrać spod pieczy GDK świetlice wiejskie. Składa on wniosek o ... wykreślenie ze statutu tej jednostki obowiązku prowadzenia świetlic wiejskich.
16:16:19 Teraz plan miejscowy Krzypnicy i Nowego Czarnowa. Przechodzi jednogłośnie.
16:09:10 Kolejne głosowania bardzo sprawne. Krótka dyskusja o zmianie planu miejscowego na terenie cmentarza komunalnego i jego okolic, zakończona wycofaniem tego punktu. Prawdopodobnie będzie on rozpatrywany na kolejnej sesji.
16:07:41 Relacja "live" była zagrożona, bo w magistracie szwankowała instalacje elektryczna. Pomógł radny Kardasz, na co dzień pracownik tej branży, zatrudniony w firmie Enea. Teraz na sali jest oświetlenie, a w gniazdkach jest zasilanie.
16:05:43 Zmiana porządku obrad zatwierdzona. 21 radnych za, co cieszy - nikt nie "odpadł" w czasie przerwy, ba przybyła nawet radna Chmura-Nycz.
16:05:09
15:54:15 Jest wypracowany kompromis. Radni zaraz mają wznowić obrady. Najpierw zająć się pozostałymi punktami, a budżet przełożyć na później, gdyż trwa opracowywanie w formie pisemnej kompromisowego rozwiązania.
15:50:06 Radni wracają na salę. Plan cięć będzie zmieniony. Prawdopodobnie będzie wprowadzony przez RIO plan oszczędnościowy, ponieważ uchwalony budżet ze spłatą rat w pełnej wysokości oznacza przekroczenie dopuszczalnych wskaźników.
15:34:09 Udało się porozmawiać z przewodniczącym rady M. Sawarynem, który zdradza szczegóły negocjacji. Jego zdaniem uda się dziś uchwalić budżet, będzie on zawierał wydatki zmniejszone o 5 milionów (tego domaga się rada). Rozmowy z burmistrzem przebiegają w spokojnej atmosferze, Henryk Piłat jego zdaniem prezentuje ton ugodowy. Niewykluczone jednak, że takie zmiany będą wiązać się z koniecznością wprowadzenia planu naprawczego przez RIO.
15:24:09 Kolejny komunikat o przedłużonej przerwie. Trwa narada w gabinecie burmistrza. Pozostali radni opozycji udają się na inne spotkanie.
14:43:33 Wszystko wskazuje, że sesja potrwa dziś długo. Przerwa trwa już prawie 2 godziny, a punkt dotyczący budżetu jest przecież jednym z pierwszych. Potem radni mają jeszcze sporo do zrobienia.
14:30:58  
Tymczasem sołtysi omawiają Gazetę Gryfińską. Aktualny temat - kłopoty z wędzonką :)
14:24:20

Przewodniczący klubów negocjują z burmistrzem. Pozostali radni rozmawiają o bieżących sprawach samorządu. W tle pytanie - jak długo potrwa sesja i czy trzeba będzie dzwonić po pizze ;)
14:01:34 Burmistrz zaczął negocjację w sprawie listy cięć. Może się jeszcze ona zmienić. Opozycja mówi stanowczo, że nie ustąpi w wysokości oszczędności, a sesja może potrwać do wieczora.
13:54:57 Przerwa się przedłuża. Radnych czekających na prezentację kolejny raz ratuje T. Namieciński, który kolegom i koleżankom przynosi hot-dogi.
13:35:31 5 milionów złotych to efekt... 4 godzin prac. Radni opozycyjni spotkali się wczoraj na 3 godzinnym posiedzeniu, dziś w trakcie sesji rozmowy trwały godzinę. Nie uczestniczył w nich burmistrz, który teraz nie zabrał też głosu.
13:30:48 Zaraz przedstawione mają być konkrety niżej podanych oszczędności. Jednak nie mniej ważne jest to, że spłacając kredyty w pełnej wysokości przekraczamy limity nowej ustawy o zadłużeniu samorządów. Prawdopodobnie skutkować to będzie wprowadzeniem przez RIO programu naprawczego. Zagrożone jest realizowanie zadań dodatkowych (np. funduszu sołeckiego) czy wydawanie środków na promocję. Program naprawczy trwa minimum trzy lata. Po przerwie ma mówić o tym skarbnik.
12:55:41 Przedstawiamy kwoty ścięte w poszczególnych działach. Zaraz ma być to opracowane w formie precyzyjnego dokumentu. Po numerze działu kwota oszczędności.
550. Hotele i restauracje. - 46 tysięcy.

600. Transport i łączność.  - 156 tysięcy

630. Turystyka.  - 1,6 miliona

700. Gospodarka mieszkaniowa.  - 1,45 miliona

710. Działalność usługowa. - 100 tysięcy

750. Administracja publiczna - 428 tysięcy

754. Bezpieczeństwo publiczne. - 20 tysięcy

801. Oświata - 200 tysięcy

900. Gospodarka komunalna. - 753 tysięcy

921. Kultura. - 85 tysięcy
35 tysięcy złotych mniej (było 50 tys) ma być przeznaczone na modernizację świetlic. 50 tysięcy mniej ma wynieść dotacja dla biblioteki.

926. Sport. - 235 tysięcy

Razem - 5,074 miliona złotych.
 12:48:02 M. Suchomski czyta listę zmian. Długa lista skreślonych wydatków. Praktycznie dotyczą one wszystkich działów. Łącznie to 5,074 mln złotych. Ma to wystarczyć na spłatę rat kapitałowych.
12:44:03 Z. Trzepacz: Też zaufałem burmistrzowi i zastanawiam się, czy nie popełniłem błędu. Liczyłem na współpracę, zachęcałem do organizacji spotkań. Tak się nie stało. Ubolewam, że nie ma takiej sytuacji w której rada wybiera i odwołuje burmistrza. Szkoda, że nie chce pan słuchać tych, którzy chcą dobrze. Ta droga doprowadziła nas nad przepaść. Mam nadzieję, że następna rada i następny burmistrz będzie postępować mądrzej. Wie pan co się dzieje na boisku piłkarskim po drugiej żółtej kartce... zastanawiam się czy jej właśnie panu nie dać.
12:41:30 Burmistrz siedzi zamyślony i słucha gorzkich słów radnych.
12:40:04 T. Namieciński: To budżet na przetrwanie i budżet do wyborów. Mówił pan, że przełożenie spłaty rat to będzie kilka tysięcy, a to jest 1,7 miliona złotych! Pan nie ma pomysłu i planu na gminę.
 12:39:03 M. Sawaryn: Mamy w Gryfinie sytuację jak z filmu Miś. Często pan powtarza, że kocha Gryfino i mieszkańców, ale czyny mówią coś innego.
12:35:21 K. Hładki: Cóż można dodać więcej. Zwrócę uwagę na dział 150. Wydatki 300 tysięcy na zamówioną moc energii w parku przemysłowym. Czy ta umowa jest już podpisana?
12:26:51  E. De La Torre: Nie dziwi mnie, że pan mnie zawiódł. Po przeczytaniu projektu budżetu miałam smutne refleksje. Nie miał pan czasu, aby z nami konstruktywnie rozmawiać. Myślałam sobie "Czy leci z nami pilot?".
12:15:12 J. Witowska: Powiem ogólnie. Projekt budżetu był nie do zaakceptowania. Brak spłaty rat, to powiększanie długu, a rok temu zadeklarował pan powołanie zespołów dot. finansów. Miała być analiza naszych finansów, zaufałam panu. Niestety nie dotrzymał pan słowa, zmian nie ma, jest tylko improwizacja. Zakpił pan sobie z radnych, którzy panu zaufali. Ten projekt budżetu to lekceważenie mieszkańców. Czekałam na słowa "usiądźmy i pracujmy". Cieszę się, że jest w radzie grupa, która widzi potrzebę zmian.
12:11:30 P. Nikitiński: Komisja budżetu rozpoczęła analizę umów dot. nabrzeża. Po jej rozpoczęciu mogę powiedzieć, że potrzeba zmiany pana postawy. Jeśli zareaguje Pan emocjami lub agresją, będzie to wymowne. Trzeba wyjaśnić, dlaczego tak poważne zobowiązania zostały podjęte bez zgody rady. Nasz stan finansów jest tragiczny. Nawet Pan nie wie, że naraził społeczeństwo na koszta rzędu 100 milionów złotych. Mówię o koszcie pieniądze. To co się stało, przewidywałem, to nie było trudne.
12:05:42 M. Sawaryn: Po wyborach w 2010 roku proponowaliśmy współpracę, pod warunkiem uzdrowienia budżetu. Tak przez 3,5 roku się nie stało, a rok temu propozycja powołania zespołów nie została dotrzymana. Panie burmistrzu, stawiał pan nas ostatnio pod ścianą. Wpłynęło do nas pismo p. skarbnik polecające jej podpisanie umów na nabrzeżu. Decyzja o wydatkowaniu tych środków, a budynek Tawerny kosztuje 10 tysięcy za metr jest absurdalna. Umieszczenie tam OSiR jest irracjonalne. Brak zgody rady na wydatki na nabrzeżu to skandal! Naraża Pan urzędnika na odpowiedzialność karną. Przed budżetem miały być spotkania, a pan poszedł sobie na urlop. Pan nie potrafi zarządzać pieniędzmi publicznymi, ja się na to nie godzę. Budżet poprę, z naszymi poprawkami, ale mam wątpliwości czy Pan ten plan zrealizuje.
12:01:27 P.Nikitiński: Przedstawiony projekt budżetu nie znalazł akceptacji wśród radnych. Powinien on być bardziej zmieniony, jednak wypracowaliśmy poprawki, które zaraz przedstawimy. Moim zdaniem zmiana jest zmianą konieczną, ale nie powinna być jedyną. Od lat krytykują zawyżane dochody, podobnie będzie w roku 2014. Skupiliśmy się nad minimum, czyli powrót do spłaty rat kapitałowych, bo wstrzymanie tego kosztowałoby nas 1,7 miliona złotych. Zmiany uważam za wyważone, ale nadal trzeba o nich rozmawiać. Nasze dochody są oszacowane wysoko, to ryzyko.
12:00:58 Rozpoczynamy dyskusję budżetową!
11:58:33 Radni wracają na salę. Zaskakujące wieści. Wydatki mają być ścięte o 5 milionów, gmina ma spłacić kredyty w terminie.
11:55:24 Już 10 minut po terminie, w którym sesja miała być wznowiona. Wśród publiczności nie ma złudzeń - nic mądrego w tej sprawie się nie da wymyślić.
11:35:35 Wypowiedzi z przerwy. J. Kardasz: Budżet nie powinien być przyjęty, niech ustali go RIO. J. Piasecki: Albo w takim kształcie jak jest proponowany, albo w żadnym. Czy teraz będzie tak, że opozycja wyrwie dla siebie sporo w roku wyborczym?
11:18:26 Komunikat przewodniczącego Sawaryna. Przerwa potrwa do 11.45.
11:15:42 Radni opozycyjni zniknęli na spotkaniu, zwolennicy burmistrza są na sali. Radny Robak rozmawia z prezesem Melą, radni Piasecki i Kardasz z wiceburmistrzem Korżakiem, a radny Guga z nami. "Jestem przeciwko budżetowi, nie ma w nim wielu spraw, które były obiecywane. Chodzi o np. ulice Flisaczą czy Opolską " mówi nam Rafał Guga.
10:57:32 Kluby opozycyjne idą na naradę, być może na spotkanie zostanie zaproszony burmistrz. Póki co przerwa, trwa częstowanie się kawą.
10:53:29 I mamy 15 minut przerwy, bo następnym punktem budżet. Co się wydarzy w kwadrans? Rozpoczynają się kuluarowe rozmowy.
10:50:19 Koniec interpelacji. Zaczynamy pracę nad kolejnymi punktami porządku obrad. Pierwsze głosowanie dot. sprawozdań. To formalność, ale widać że nie ma na sesji radnej Chmury-Nycz.
10:44:44 Dlaczego nie otrzymałem odpowiedzi na trzy ostatnie interpelacje - pyta radny Radawiec.
10:41:42 I znów powtórki. Radny Namieciński składa interpelacje dot. Gardna, którą powtarza ... od dwóch lat. Nudy, jak w programie telewizji publicznej ;)
10:33:04 Wreszcie coś ciekawego. Radny Guga mówi o tym, że przy liceum w parku, można stworzyć boisko piłkarskie. Szacuje to na 55 tysięcy złotych, mówi że w naszej sytuacji hala przez długie lata nie powstanie. Pyta również o świetlicę w Wirowie, którą wybudowano, ale ... zapomniano o wyposażeniu.
10:32:00 Interpelacje powtórką z rozrywki. Radni pytają o drogi, E. Kasprzyk o bilety PKS, K.Hładki o miejsca parkingowe w centrum Gryfina.
10:26:01 Opozycja nie rozmawiała z burmistrzem. Sesja ma być przerwana przed punktem dot. budżetów, wówczas mają się odbyć kluczowe rozmowy. Chyba jednak bardziej prawdopodobne są zmiany w budżecie, niż jego odrzucenie i przekazanie do RIO.
10:20:49  
Przed oficjalnymi punktami podziękowano nauczycielce z SP Chwarstnica, p. Łakomiec, która pospieszyła na ratunek uczennicy, zaatakowanej przez psa.
10:20:10 Rozpoczynamy interpelacje. Ewa De La Torre mówi, aby przejrzeć pozostałe drzewa przy Łużyckiej, bo stwarzają one zagrożenie. Pyta również o to, czy w tym roku odbędą się Dni Gryfina.
10:14:12 Sesja się opóźnia także dlatego, że młodzi członkowie SLD wręczali władzom wyniki przeprowadzonych ankiet. To już jednak za nami, przewodniczący dzwoni i otwiera sesję.
10:11:48 Na sali są już praktycznie wszyscy, władze w komplecie, radni już prawie też. Trwają luźne rozmowy.
10:02:21 Różne opinie radnych nt. braku podpisów skarbnik pod umowami dot. nabrzeża. Radny Hładki: burmistrzowi raczej nic nie grozi. Radny Trzepacz: Po rozmowie ze skarbnik przekonały mnie jej argumenty. Sytuacja jest poważna, a zagrożenie dla władz bardzo duże.
10:00:19 Słyszałem, że ciekawa Gazeta Gryfińska dziś, trzeba kupić kilka egzemplarzy - wita mnie radny Kuduk :)
09:58:34 Ponoć w gabinecie burmistrza trwają nieoficjalne rozmowy o przebiegu dzisiejszej sesji. W poprzednich dniach rozmów Henryka Piłata z radnymi zabrakło. Burmistrz chorował.
09:58:32 Na salę wchodzą pierwsi radni

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu