eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Komunikat Pawła Nikitińskiego

Wiceburmistrz Gryfina odpowiedzialny za oświatę przesłał do nas komunikat. Poniżej prezentujemy pełną treść listu Pawła Nikitińskiego

W związku z publikacjami w lokalnych mediach treści, które dalece odbiegają od prawdy informuję,
Gmina Gryfino złożyła wniosek o przyznanie środków z programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła” w dniu 7 kwietnia 2020 r. Gmina Gryfino wnioskuje o zakup 100 tabletów na szacunkową kwotę 100.000,00 złotych, które zostaną przekazane do szkół i rozdysponowane, w zależności od potrzeb, wśród uczniów i nauczycieli. Tym niemniej, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino od początku wprowadzenia kształcenia na odległość, wyraził zgodę wszystkim dyrektorom jednostek, na wypożyczanie gminnego zasobu – komputerów stacjonarnych, tabletów, laptopów - rodzicom lub opiekunom prawnym uczniów, a także nauczycielom.

Należy mieć także na względzie, że wszystkie jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, w bieżącym roku szkolnym (proces ten zakończył się w marcu), zostały wyposażone w nowy sprzęt komputerowy i multimedialny, zakupiony w ramach prowadzonych projektów zewnętrznych i z takim dofinansowaniem.

Poniżej informacja o zasobach poszczególnych jednostek:

1. W ramach projektu Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.” INT-128 dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA gminne placówki wyposażono w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej
w Gryfinie – Tablet - 24 sztuki,
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie – Laptop - 24 sztuki,
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie – Laptop - 24 sztuki,
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie – Laptop - 24 sztuki,
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy – Tablet - 24 sztuki,
Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie – Laptop - 24 sztuki,
Szkoła Podstawowa im. Księcia Barnima I w Żabnicy – Laptop - 24 sztuki,
Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie – Tablet - 15 sztuk,
Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie – Laptop - 15 sztuk,
Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie – Laptop- 5 sztuk, Tablet – 10 sztuk,
Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie – Tablet - 15 sztuk,
Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai - 15 sztuk,

  

2. W ramach projektu„Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego gminne placówki zostały wyposażone łącznie w poniżej wymienione narzędzia (poza komputerami wymieniamy inne narzędzia dla zobrazowania skali zmian informatycznych w jednostkach edukacyjnych Gminy Gryfino):

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Marii Dąbrowskiej, ul. Łużycka 22; 74-100 Gryfino:
a) Tablet Krüger & Matz – 7 szt.
b) Przełącznik sieciowy - 1 szt.
c) Kabel D-Sub VGA – 1 szt.
d) Kabel HDMI - 1 szt.
e) Monitor komputerowy 19,5” Dell E2016HV – 20 szt.
f) Komputer przenośny, laptop Lenovo V330 – 1 szt.
g) Komputer stacjonarny – 20 szt.
h) Uchwyt do projektora – 1 szt.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie, ul. 9 Maja 4,
74-101 Gryfino:
a) Tablet Lenovo – 25 szt.
b) Tablica interaktywna – 2 szt.
c) Komputer stacjonarny – 20 szt.
d) Oprogramowanie biurowe – 20 szt.
e) Projektor multimedialny – 5 szt.
f) Ekran projekcyjny – 5 szt.
g) specjalistyczny program do diagnostyki QEEG typu Biofeedback

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich, ul. Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino:
a) Komputer stacjonarny – 33 szt.
b) Monitor komputerowy – 33 szt.
c) Robot edukacyjny z dodatkowymi akcesoriami – 24 szt.
d) Zestaw robotów edukacyjnych – 3 szt.
e) Kabel sieciowy – 33 szt.
f) Przełącznik sieciowy – 2 szt.
g) Punkt dostępowy – 2 szt.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwastnicy, ul. Gryfińska 19, Chwastnica
74-100 Gryfino:
a) Ekran projekcyjny – 2 szt.
b) Komputer przenośny, laptop Lenovo – 25 szt.
c) Oprogramowanie biurowe – 25 szt.
d) Projektor multimedialny wraz z uchwytem – 6 szt.
e) Tablica interaktywna – 6 szt.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte, ul. Niepodległości 1, Gardno,
74-100 Gryfino:
a) Komputer przenośny, laptop Lenovo V330 – 6 szt.
b) Tablet Samsung Galaxy – 2 szt.
c) Monitor komputerowy – 1 szt.
d) Komputer stacjonarny – 1 szt.
e) Robot edukacyjny – 13 szt.
f) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe – 1 szt.
g) Urządzenie wielofunkcyjne z systemem CISS – 2 szt.
h) Nośnik pamięci masowej – 1 szt.
i) Telewizor 43” – 1 szt.
j) Tablica interaktywna – 5 szt.
k) Wizualizer AVER F17-8M – 1 szt.
l) Projektor multimedialny – 1 szt.

Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie, ul. Szczecińska 34, Radziszewo, 74-100 Gryfino:
a) Komputer przenośny, laptop Lenovo V330 – 13 szt.
b) Oprogramowanie biurowe Office Std 2019 SNGL OLP NL Acdmc – 13 szt.

Szkołą Podstawową im. Ks. Barnima I ul. Długa 20, Żabnica, 74-100 Gryfino:
a) Tablet Krüger & Matz – 21 szt.
b) Monitor komputerowy – 16 szt.
c) Komputer stacjonarny – 16 szt.
d) Tablica interaktywna – 1 szt.

I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego, ul. Niepodległości 16,
74-100 Gryfino:
a) Monitor komputerowy 19,5” Dell E2016HV – 31 szt.,
b) Komputer przenośny, laptop Lenovo V330 – 2 szt.
c) Komputer stacjonarny PCS Aer A320B – 30 szt.
d) Oprogramowanie biurowe Office Std 2019 SNGL OLP NL Acdmc - 32 szt.
e) Projektor multimedialny OVERMAX MULTIPIC 2.4 – 1 szt.

Asortyment zakupiony do poszczególnych szkół został określony przez ich dyrektorów, zgodnie z oceną istniejącego zasobu i potrzebami jednostki.

3. Ponadto, po zakończeniu projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” co nastąpiło w marcu bieżącego roku – 24 dodatkowe laptopy trafiły do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie.

Przekazane do jednostek edukacyjnych komputery stacjonarne, tablety i laptopy mogą być i są wykorzystywane przez nauczycieli oraz uczniów, także w zakresie zdalnego nauczania. Wszystkie złożone w tym zakresie wnioski, zarówno przez nauczycieli jak i uczniów, zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu