eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

MDP Wełtyń wybrała swoje władze

źródło: MDP Wełtyń
źródło: MDP Wełtyń

MDP, to Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Wełtynia. Jej członkowie zebrali się w świetlicy wiejskiej, gdzie podsumowali miniony okres, wytyczając plany na najbliższą przyszłość. Poniżej komunikat sprawozdawczy

 

W zebraniu członków MDP uczestniczył wiceprezes-naczelnik dh Walemar Czyż, który reprezentował zarząd OSP Wełtyń oraz dokonał otwarcia zebrania. Na wstępie podziękował druhnom oraz druhom MDP OSP Wełtyń za wkład i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, w życie jednostki i jej część składową. 

Podziękował również za owocną współpracę, która jest oparta na wspólnych szkoleniach, samodoskonaleniach oraz nowych doświadczeniach. Słowa uznania skierował również do naszej MDP za rozsądne podejście do obostrzeń pandemii COVID-19 (SARS-COV2), która niestety w 2020 roku zmusiła naszych najmłodszych adeptów sztuki pożarniczej do zawieszenia zajęć. Na koniec życzył dalszych sukcesów w służbie jak również w życiu prywatnym a Radzie MDP wytrwałości w obowiązkach służbowych. 

MDP OSP Wełtyń liczy aktualnie 18 członków, w tym: 9 chłopców i 9 dziewcząt.  Sprawozdanie z działalności MDP za rok 2020 przedstawili: dowódca drużyny MDP Maja Swirbut oraz jej zastępca Anita Głuszak. Sprawozdanie finansowe przedstawiła Julia Czyż, która pełni funkcję skarbnika. Sprawozdanie ze stanu sprzętu przedstawił natomiast Robert Radziewicz, pełniący funkcję magazyniera. Kronikę MDP OSP WEŁTYŃ przedstawiła kronikarz, Gabriela Żygadło.

MDP OSP Wełtyń ustaliło plan działalności na ostatni kwartał 2021 roku, który wprawi naszą drużynę w pełną pary pracę. W jawnych wyborach do Rady MDP na kadencję 2021 - 2026 członkinie oraz członkowie wybrali następujący skład Rady Drużyny MDP:

 

Dowódca Drużyny MDP - dh Maja Świrbut

Z-st Dowódcy Drużyny - dh Anita Głuszak

Sekretarz - Magazynier - dh Robert Radziewicz

Skarbnik - dh Julia Czyż

Dowódca Sekcji Dziewcząt - dh Ania Puchała

Dowódca Sekcji Chłopców - dh Kacper Ciesiul

Kronikarz - dh Gabriela Żygadło

Członek Rady Drużyny MDP - dh Gabriel Drobny

Członek Rady Drużyny MDP - dh Zofia Sobuś-Wojtasik

 

Życzymy Radzie Drużyny MDP samych sukcesów oraz owocnej pracy a całej drużynie MDP dążenia do celu oraz samych przyjemnych chwil spędzonych w gronie braci strażackiej.