eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej na żywo

Trwa XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Poniżej prezentujemy rozkład posiedzenia

 1. Sprawy regulaminowe

- otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” – DRUK NR 1/XXIII
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/227/12 Rady Miejskiej
  w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – DRUK NR 2/XXIII
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 3/XXIII
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 r. – DRUK NR 4/XXIII
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030 – DRUK NR 5/XXIII
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

 

 1. Wolne wnioski i informacje.

 

 

Obejrzeć ją można TUTAJ.

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu