eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.
Advertisement

Nie doszło do rozszczelnienia zbiorników paliwowych w barce

Komunikat burmistrza w sprawie zatopionej barki.

W dniu 15 stycznia 2020 r. o godzinie 01:47 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał zgłoszenie o tonącej barce motorowej przy nabrzeżu w Gryfinie.

Rozpoczęta akcja ratownicza prowadzona była przez Państwową Straż Pożarną przy wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji i Zespołu Ratownictwa Medycznego. Jednostki Straży Pożarnej podjęły działania mające na celu niedopuszczenie do wycieku paliwa z barki do rzeki. Założono zaporę olejową.

 Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie włączyło się do neutralizacji zagrożenia po otrzymaniu informacji od dyżurnego Stanowiska Kierowania o godzinie 02:12. Ze strony Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęto czynności wedle kompetencji i posiadanych uprawnień:

- dokonano oceny sytuacji;

- poinformowano wszystkie niezbędne służby zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami;

- zabezpieczono schronienie dla osób poszkodowanych;

- zabezpieczono teren działań;

- prowadzono monitoring sytuacji;

Pracujące na miejscu służby Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Urzędu Żeglugi Śródlądowej, nie stwierdziły rozszczelnienia zbiorników paliwowych a substancja wypływająca na powierzchnię pochodziła z pompy zęzowej. Wyciek miał niewielkie oddziaływanie.

Nie stwierdzono w związku z nim bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz środowiska. Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie pobrali próby wody z rzeki celem oceny jej jakości.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Państwowa Straż Pożarna prowadzi cały czas obserwację oraz monitoruje na bieżąco sytuację współpracując w tym zakresie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, Placówką Terenową Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Nadzorem Wodnym oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Działania prowadzone będą do czasu wydobycia barki motorowej z dna rzeki Odra.

W związku ze zdarzeniem, część nabrzeża po stronie północnej została wyłączona z możliwości cumowania. Miejsce zdarzenia oznakowano żółtymi pławami.

Z up. burmistrz

zastępca burmistrza

Paweł Nikitiński

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu