eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Ostrzegali przed petardami i nie tylko

Autor: dost.

W ramach programu Bezpieczna Gmina, strażnicy miejscy we współpracy ze strażakami przeprowadzili zajęcia profilaktyczne z uczniami związane z używaniem materiałów pirotechnicznych. Był to też dobry moment na rozmowę o cichym zabójcy, jakim jest czad

Alicja Kubiak z gryfińskiej Straży Miejskiej wraz z Maciejem Łempickim z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili zajęcia profilaktyczne o tematyce: „Rozświetl niebo zachowując zasady bezpieczeństwa” oraz akcje: „Czad i ogień obudź czujność”.

Pogadanka miała charakter nie tylko teoretyczny, ale także praktyczny. Opowiadano o wypadkach, poparzeniach, zranieniach a nawet o stałych okaleczeniach osób, które nieostrożnie obchodziły się z materiałami pirotechnicznymi. Uczulano dzieci, iż materiały pirotechniczne są przeznaczone dla osób dorosłych, pełnoletnich, które ukończyły 18 lat. Przy tym temacie poruszono również tematykę pożarów. Omówiono najczęstszą przyczynę powstania pożarów jak również co zrobić, aby się ich ustrzec.

Przećwiczono z dziećmi telefoniczne alarmowanie służb mundurowych o zagrożeniu. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zainscenizowanych scenkach, zadawały wiele pytań oraz chętnie odpowiadały na zadawane im pytania.

Na zakończenie spotkania odbył się konkurs ze znajomości telefonów do służb mundurowych pracujących w naszym mieście.

Podczas spotkania przeprowadzono również akcje profilaktyczno- edukacyjną informującą o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla. Celem kampanii jest uświadomienie niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla oraz pokazanie jak można zapobiec zatruciom.

W szkołach rozdano ok. 50 broszur informacyjnych „Czad i ogień obudź czujność”, 50 sztuk broszur informacyjnych „Pożar”. Broszury zostały opracowane przez KPPSP w Gryfinie, Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSPRP w Gryfinie, Straż Miejską w Gryfinie oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie.

Służby za pośrednictwem uczniów chcą również trafić z broszurkami informacyjnymi do ich domów, aby w choć w pewnym stopniu ograniczyć niebezpieczeństwo jakie wynika z przedstawionych zagrożeń.

W szkoleniu uczestniczyło 28 uczniów i 2 nauczycieli.

Zajęcia profilaktyczne przeprowadzono:

1. Szkoła Podstawowa w Radziszewie.

2. Szkoła Podstawowa w Żabnicy.

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu