eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

P. Nikitiński: Gmina zapewnia bezdomnym nocleg i wyżywienie

Wiceburmistrz Paweł Nikitiński przesłał komunikat, w którym odnosi się do podjętych przez Gminę Gryfino działań mających na celu zapewnienie optymalnych warunków osobom bezdomnym.

 

Mówi Paweł Nikitiński, wiceburmistrz Gryfina:

Gmina Gryfino podejmuje szereg działań na rzecz osób bezdomnych. Zasadniczym i podstawowym jest zapewnienie noclegu i wyżywienia. Z terenu Gminy Gryfino, spośród osób bezdomnych, 12 zostało skierowanych i przebywa w schroniskach. Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy ze Strażą Miejską, stale monitoruje osoby, które pozostały na terenie gminy Gryfino, odmawiając pomocy w formie polegającej na umieszczeniu w schronisku. W zakresie profilaktyki zdrowotnej, pracownicy OPS oraz Straży Miejskiej systematycznie monitorują miejsca niemieszkalne, w których przebywają osoby bezdomne. Podczas spotkań uzyskują one wszelkie niezbędne informacje na temat obecnego stanu zagrożenia, są także informowane o zaleceniach, obowiązkach obywatelskich, przedstawiane są także oferty pomocy żywnościowej i higienicznej.

Ponadto został przeprowadzony wywiad obecnego stanu zdrowia osób bezdomnych i będzie systematycznie powtarzany. Aby zminimalizować konieczność przemieszczania się po gminie Gryfino, została dostarczona osobom bezdomnym żywność, a proces ten będzie kontynuowany. Osoby bezdomne mają również możliwość pomocy w formie usługowej, mogą skorzystać z natrysku i odzieży po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Gmina Gryfino dochowuje wszelkiej staranności i w możliwie szeroki sposób zabiega o bezpieczeństwo osób bezdomnych, czyni także starania aby nie przemieszczały się po terenie gminy. Trzeba także zwrócić uwagę, że udzielana pomoc nie ma charakteru doraźnego, jest realizowana w każdym czasie i wobec każdej osoby bezdomnej.

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu