eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Powiat szuka fotografii

„Powiat Gryfiński w obiektywie” to tytuł konkursu fotograficznego organizowanego przez Powiat Gryfiński. Termin nadsyłania prac mija 31 sierpnia

Jednym z celów konkursu - jak czytamy na stronie internetowej www. gryfino.powiat.pl - jest wyłonienie najciekawszych pod względem formy i treści fotografii przedstawiających charakterystyczne miejsca w powiecie gryfińskim oraz wykorzystanie ich w celach niekomercyjnej promocji Powiatu Gryfińskiego m.in. w folderach, na widokówkach, ulotkach, plakatach, kalendarzach oraz na stronach internetowych i mediach społecznościowych.

Tematem prac konkursowych są miejsca i obiekty charakterystyczne dla powiatu gryfińskiego, związane z jego położeniem geograficznym, posiadanymi zasobami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi, m.in. Odra, parki krajobrazowe i inne miejsca cenne przyrodniczo, panoramy miast, przejścia graniczne, zabytki sakralne i świeckie, miejsca pamięci, budynki użyteczności publicznej oraz obiekty lub miejsca atrakcyjne pod względem turystycznym. Fotografie mogą zostać wykonane w okresie trwania konkursu lub pochodzić ze zbiorów uczestnika z zastrzeżeniem, że muszą przedstawiać aktualny wizerunek fotografowanego obiektu lub miejsca.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób lubiących fotografować (amatorsko lub profesjonalnie), bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. W przypadku osób nieletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie, zawarta na formularzu zgłoszeniowym. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy fotografie, które nie były nagradzane w innych konkursach.

Zgłoszenie do konkursu odbywa się w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres: [email protected] wiadomości zatytułowanej „Konkurs fotograficzny 2019”, zawierającej fotografie konkursowe oraz skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego. Przyjęcie zgłoszenia oraz zakwalifikowanie fotografii do konkursu zostanie potwierdzone przez organizatora zwrotną wiadomością mailową. Regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.gryfino.powiat.pl/kultura/wydarzenia.

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu