eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Prezes Społem odpowiada burmistrzowi

Podczas ostatniej sesji rady miasta burmistrz Mieczysław Sawaryn stwierdził, że PSS Społem nie obniżyło czynszów za dzierżawę lokali, czyniąc tym samym zarzut pod adresem Andrzeja Urbańskiego, radnego, który działa również w strukturach spółdzielni. Do tych zarzutów odniosła się prezes Społem, wskazując, że to nieprawdziwe informacje. Poniżej pełna treść jej oświadczenia.

Oświadczenie prezes Społem, Bożeny Turtoń:

30 kwietnia br. podczas XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino pan Mieczysław Sawaryn dopuścił się zasadniczych nieprawidłowości zarzucając Spółdzielni i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółdzielni Spożywców Społem w Gryfinie brak podjęcia działań pomocowych w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną. W swojej wypowiedzi wskazał, iż Spółdzielnia również nie podjęła działań, nie potrafiła pochylić się nad sprawami swoich najemców i nie zastosowała zwolnienia dla podmiotów. Powołał się przy tym na rozmowę z jednym z najemców lokalu gastronomicznego, który przekazał informację o rzekomej podwyżce, którą Spółdzielnia miała mu zaproponować.

Jest to kłamstwo, bo fakty są następujące. Spółdzielnia, decyzją Prezesa z dnia 26 marca 2020, znacznie wcześniej niż burmistrz, udzieliła z początkiem kwietnia br. do odwołania stanu epidemicznego w następstwie Covid – 19, zwolnienia 20 – 30 % czynszu wszystkim lokalnym gryfińskim najemcom i dzierżawcom. Uczyniła to w stosunku do 19 podmiotów, nie mając nawet wniosków od wymienionych podmiotów o zastosowanie ulgi. I to był ten gest i pokazanie serca, że potrafimy zadbać o naszych najemców, o brak czego oskarżał na sesji burmistrz. Pomówieniem jest twierdzenie, że jednemu z gastronomików zaproponowaliśmy podwyżkę czynszu. Wszyscy trzej najemcy lokali gastronomicznych w kwietniu otrzymali 20% zwolnienie od czynszu.

Wyjaśniam także, że Spółdzielnia nie stosuje nawet odsetek za opóźnienia w opłatach czynszowych, choć sama ma problemy z płynnością finansową. My spółdzielcy mamy jednak świadomość, że nie zastosowanie tej pomocy może w przyszłości odbić się na spółdzielni jeszcze gorszą sytuacją. Stąd stosujemy w Spółdzielni już od dłuższego czasu program oszczędności kosztów, choć na nie wszystkie mamy wpływ, jak na przykład na podwyżki podatku od nieruchomości czy wzrost opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Poza tym nieprzyzwoitym jest także zachowanie, w którym na forum samorządu terytorialnego próbuje się pomniejszać działania radnego w innych obszarach, nie sprawdzając w dodatku wypowiadanych sądów. W Spółdzielni liczą się przede wszystkim ludzie i nie wolno podważać dobrego imienia żadnego z gminnych przedsiębiorców, w tym spółdzielczego. Społem w Gryfinie to dorobek wielu pokoleń Gryfinian, który powstawał, trwał i trwać będzie, mimo nie zawsze sprzyjających mu okoliczności ustrojowych i lokalnych.

Prezes Zarządu

PSS Społem w Gryfinie

Bożena Turtoń

 

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu