eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

PROW na rzecz trzcińskich inwestycji w kulturę

Trzcińsko-Zdrój, urokliwa gmina w powiecie gryfińskim, to takie mniej znane Pomorze Zachodnie w pigułce. Dawniej osada słowiańska leżąca na kulturowym szlaku prowadzącym z Poznania, w którym zachowały się cenne zabytki: baszty obronne i bramy miejskie. A dziś to także czyste powietrze, jeziora oraz przestrzeń pól i lasów, w której można się zakochać od pierwszego wejrzenia.

Jednak do codziennego życia piękne położenie nie wystarcza. Dlatego samorząd gminy korzysta z wszelkich możliwości wzbogacenia gminnej infrastruktury. Takie właśnie możliwości stwarza Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki niemu m.in. wykonano remont budynku Trzcińskiego Centrum Kultury wraz z filią w Góralicach.
- Gmina Trzcińsko-Zdrój dobrze wykorzystała możliwości płynące ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013. Przykładem na to są m.in. inwestycje w gminną kulturę. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to ogromny wachlarz możliwości. To nie tylko pomoc finansowa na inwestycje w ekologię i ochronę środowiska, jak działania na rzecz segregacji odpadów czy źródeł energii odnawialnych. To także pakiet wsparcia dla działań w kulturę: restaurację obiektów sakralnych, modernizację ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich - podkreśla wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego odpowiedzialny za sprawy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Wojciech Drożdż.
Remont budynku Trzcińskiego Centrum Kultury wraz z filią w Góralicach został przeprowadzony w roku 2010. Umowę dotyczącą wsparcia ze środków PROW na lata 2007-2013 inwestycji podpisano jeszcze w październiku 2009 roku. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 635 tysięcy złotych, z czego kwota dofinansowania to prawie 230 tysięcy złotych. Modernizacja trzcińskiej siedziby TCK objęła wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty dekarskie oraz renowację elewacji budynku. Kapitalny remont przeszła również filia centrum w Góralicach. Oba obiekty zostały doposażone w nowy sprzęt nagłośnieniowy, komputerowy i meble biurowe.
- Nasze Centrum Kultury prowadzi działalność kulturalną, oświatową i społeczną. Jest organizatorem wielu cyklicznych imprez na terenie gminy, powiatu i województwa. Remont Trzcińskiego Centrum Kultury wpłynął na poprawienie atrakcyjności oferty kulturalnej oraz umożliwił organizowanie nowych imprez spełniających oczekiwania mieszkańców, poprawił jakość oferowanych oraz pozwolił na organizowanie nowych zajęć kulturalnych i kół zainteresowań - wymienia zalety związane z
zakończeniem inwestycji burmistrz Trzcińska-Zdroju Zbigniew Kitlas.
W ramach TCK powstał Klub Seniora, Orkiestra Dęta oraz kilka lokalnych zespołów i kapel.
- Wszystkie one czynnie uczestniczą w gminnych uroczystościach z okazji rocznic, świąt państwowych i religijnych. Umożliwia to zakupiony wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający i komputerowy - dodaje Zbigniew Kitlas.
Dzięki remontowi przeprowadzonemu w filli w Góralicach, stworzone zostały dodatkowe miejsca edukacji dla dzieci i młodzieży, funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna oraz filia Biblioteki Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju. Jak mówi burmistrz Trzcińska-Zdroju dzięki środkom unijnym w okresie kilku ostatnich lat przeprowadzono również remonty świetlic wiejskich w całej gminie.
- To nie ostatnie inwestycje w naszej gminie na realizacje, których postaramy się o wsparcie zewnętrzne - zaznacza Zbigniew Kitlas.
Ta deklaracja cieszy z kolei wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wojciecha Drożdża
- Poprzez przeprowadzanie zadań podobnego typu podtrzymywana jest tradycja lokalna i regionalna, a przede wszystkim zachowana będzie dbałość o dziedzictwo narodowe oraz tradycje - akcentuje Wojciech Drożdż.

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu