eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

PUK edukuje młodych gryfinian

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie odpowiada za stan sieci wodno-kanalizacyjnej i utrzymanie porządku w mieście. Władze gminnej spółki postanowiły działać profilaktycznie, edukując najmłodszych uczniów, na czym polega segregacja śmieci oraz jakie znaczenie ma woda

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych z klas 1-3, a także dla zerówek. Podzielono je na dwa obszary.

- Celem zajęć jest uświadomienie dzieciom znaczenia wody w naszym świecie oraz racjonalnej gospodarki wodne - mówi Katarzyna Ulas, kierownik laboratorium w PUK Gryfino.

- Natomiast zajęcia z gospodarki odpadami mają na celu uświadomienie dzieciom znaczenia segregacji, recyklingu, powstałych odpadów, sposobu odzysku różnych frakcji odpadów - wyjaśnia Katarzyna Kapczyńska, koordynatorka komórki ds. zamówień i marketingu w PUK.

Więcej informacji w aktualnym wydaniu Gazety Gryfińskiej.