eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Radni poparli burmistrza?

Dziś odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Gryfinie podczas której radni głosowali m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz udzielenia absolutorium dla burmistrza

Podczas głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 rok” oraz „Sprawozdania finansowego gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku” - 16 radnych było za jego przyjęciem, a 4 wstrzymało się od głosowania.

Przy podjęciu uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok - 17 radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium Mieczysławowi Sawarynowi, 2 było przeciwnych, a 1 wstrzymał się od głosowania.

Tym samym obie uchwały zostały przyjęte. Poniżej krótka fotorelacja z dzisiejszej sesji. Więcej o jej przebiegu w następnym numerze Gazety Gryfińskiej, do lektury której serdecznie zapraszamy.

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu