eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Radziszewo pyta o obwodnicę wiejską

Zenon Trzepacz
Zenon TrzepaczAutor: Kamil Miler

Na wczorajszej sesji radny Zenon Trzepacz w imieniu mieszkańców ul. Ogrodowej w Radziszewie pytał wiceburmistrza Milera o pismo, jakie dotarło do nich z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wyboru przebiegu jednego z kilku wariantów obwodnicy miejscowości wiejskich

- Na wszystkich spotkaniach mieszkańcy zadecydowali, że najkorzystniejszy będzie wariant obwodnicy numer 4, z czym również zgadzali się projektanci tego przedsięwzięcia oraz GDDKiA. Prosiłbym o jednoznacznie wyjaśnienie, również w formie pisemnej, jaki wariant jest w tej chwili w opracowywaniu. Napisano w piśmie, że wydanie decyzji środowiskowej prowadzone jest przez Urząd Miasta w Gryfinie, za co dużo mi się dostało – jak to, w Gminie robią taki ważny dokument i ty nic o tym nie wiesz? Panie burmistrzu, proszę o pełną informację, bo jest duże niezadowolenie ze strony mieszkańców – mówił Zenon Trzepacz.

Wiceburmistrz odpowiedział, że decyzja środowiskowa dotyczyć będzie innego wariantu - tak jak wcześniej informowano, oznaczonego jako numer 4.

- Poprosiłem o informację w GDDKiA. Myślę, że pismo jest niefortunnie skonstruowane i niepotrzebnie wprowadza niepokój – mówił wiceburmistrz Miler, dalej informując, że Gmina również uczestniczy w przygotowaniu decyzji środowiskowej i napisał już w tej sprawie zapytanie do dyrektora GDDKiA w Szczecinie.

O wczorajszej sesji więcej przeczytacie w kolejnym numerze Gazety Gryfińskiej, która wydana zostanie już w najbliższy wtorek (4.05).