eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Sesja budżetowa w przyszły czwartek

Uchwalenie budżetu na rok 2014 będzie najważniejszym punktem zblizającej się XXXII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Odbędzie się ona  30 stycznia 2014 roku, o godzinie  14.00 w sali audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu.


I.   Sprawy regulaminowe     
II.  Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie
III. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego w 2013 r.
IV.  Wnioski i interpelacje radnych.
V.   Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie
VI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2013 r.
VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 rok
VIII.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2013 r.
IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r.
X.   Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r.
XI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojna
XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2014
XIII.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014-2039
XIV. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
XV.  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
XVI. Zakończenie posiedzenia.

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu