eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Sesja wyjątkowo w poniedziałek

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Gryfinie wyjątkowo odbędzie się w poniedziałek. Ma to związek z planowanym nadaniem nazwy rondu, usytuowanemu u zbiegu ulic Żołnierzy Wyklętych, Kościelnej, Rapackiego, Sportowej i Popiełuszki

Radni zajmą się przegłosowaniem uchwały nadającej mu nazwę im. Powstańców Warszawskich. Została ona zaproponowana przez działaczy gryfińskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej z poparciem 629 osób. Łącznie w porządku obrad znajdzie się 9 punktów. Sesja odbędzie się 1 sierpnia, a jej rozpoczęcie zaplanowano na godz. 14.00. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

 

XXV sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

I. Sprawy regulaminowe

otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Gryfinie – DRUK NR 1/XXV

stanowiska Komisji Rady,

dyskusja,

podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino oraz w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007, w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 2/XXV

stanowiska Komisji Rady,

dyskusja,

podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/223/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 3/XXV

stanowiska Komisji Rady,

dyskusja,

podjęcie uchwały.

VII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

uwagi i zapytania.

VIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

IX. Wolne wnioski i informacje.

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu