eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Sesja ze szkołą muzyczną w tle

Radni zebrali się po raz piąty w tej kadencji. Było trochę personalnych wycieczek, ale ogólnie niemal wszystkie projekty uchwał przeszły bez większych problemów.

14:21:09

Na tym obrady V sesji Rady Miasta zostają zakończone.

14:19:46

Radny Guga zwraca się do wiceburmistrza Nikitińskiego: „Byłem na spotkaniu z inwestorem, nie przypominam sobie a by inwestor zgodził się na prośbę gminy, aby wstrzymać inwestycję do czasu rozpatrzenia wniosków złożonych w sądzie.” P. Nikitiński odpowiada: „Padła taka propozycja, jednak inwestor nie był zainteresowany takim rozwiązaniem”.

14:15:32

Roland Adamiak: „Komisja Bezpieczeństwa podejmie działania w tej sprawie.”Jacek Kawka: ”Audyt służy do polepszenia procedur, więc raczej nie wpłynie to na proces budowy farmy wiatrowej w Sobieradzu”. Odpowiada wiceburmistrz Nikitiński: „W moim przekonaniu mamy tu istotne złamanie prawa i ten proceder powinien być zbadany. Nie możemy postawić się jednak w sytuacji, że inwestor będzie żądał od nas odszkodowania. Trzeba poszukać w pełni bezpieczną drogę rozwiązania tego problemu dla gminy”.

14:07:51

Wiceburmistrz Nikitiński zabiera głos w tej sprawie: „W moim przekonaniu roszczenia mieszkańców mają solidne podstawy. Rozważamy zlecenie audytu zewnętrznej firmie w zakresie wpływu na środowisko tej inwestycji. Być może okaże się, że poprzedni inwestor popełnił błędy i nie przedstawił sumiennie zasadności inwestycji.”

14:04:28

Przewodnicząca Elżbieta Kasprzyk informuje, że radni otrzymali komplet dokumentów przekazanych przez spółkę Energa Invest. Odczytywane jest stanowisko firmy. Jest ono niezmienne, zaś spółka przedstawia korzyści związane z budową swojej inwestycji. Po odczytaniu znów głos zabiera Danuta Rolewska-Pająk: „Firma Energa bardzo się śpieszy. Trzeba zadać sobie pytanie dlaczego? Chodzi o mijający termin pozwolenia na budowę, które mija w czerwcu. Oni się nas boją, wiedzą że drugiego nie dostaną ze względu na nasze protesty. Nie ułatwiajcie im tego” - apeluje do radnych.

13:55:23

Ostatni punkt sesji, czyli wolne wnioski. Na mównicę wchodzi Danuta Rolewska-Pająk, przedstawiająca pismo do burmistrza. W związku z fiaskiem rozmów z przedstawicielami spółki Energa, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu, mieszkańcy Sobieradza żądają, aby burmistrz rozpoczął działania prewencyjne w związku z ochroną środowiska związaną z budową wiatraków nieopodal tej miejscowości: „Żądamy od pana niezwłocznych kroków zapobiegających budowy elektrowni wiatrowej w naszym regionie. Niepodjęcie kroków w tym kierunku uznamy za działanie na szkodę mieszkańców oraz środowiska naturalnego.”

13:44:45

Kolejnym punktem są odpowiedzi na interpelację radnych. Tradycyjnie w tej kadencji, odpowiedzi mają być przedstawione radnym w terminie późniejszym.

13:43:25

Radni zadają teraz pytanie z realizacji zadań i wykonaniu uchwał w okresie międzysesyjnym. Swój wniosek zgłasza Krzysztof Hładki w sprawie zatrudniania animatorów sportu. Odpowiada wiceburmistrz Nikitiński: do radnego Hładkiego – nie jestem w stanie powiedzieć tego z głowy, odpowiedź przygotuję na piśmie.  

13:31:46

Trwa głosowanie nad kandydaturami na Organizacji Turystycznej Doliny Dolnej Odry. Radny Kawka zgłosił kandydaturę radnego Wardy, jednak ten odmówił. Radny Marcin Para zgłosił kandydatury Zbigniewa Kozakiewicza, oraz Piotra Zwolińskiego. Chętnych do bycia przedstawicielami gminy Gryfino jest jednak coraz mniej. Odmówili zarówno Rafał Guga, jak i Marcin Pazik Oraz radna Witowska. W kontrze pada kandydatura Zenona Trzepacza, ten też odmówił. Wreszcie przystępujemy do głosowania. Ostatecznie przedstawicielami gminy zostają Tomasz Miler, Piotr Zwoliński, Zbigniew Kozakiewicz i Zdzisław Kmieciak.

13:21:07

Punkt dwudziesty trzeci obrad. Rozpoczyna się dyskusja na temat kandydatury Mieczysława Sawaryna, jako przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, jednak nie ma chętnych do podjęcia tego tematu. Ten projekt także przechodzi większością głosów.

13:16:49

Kolejny projekt uchwały dotyczy wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Pierwszym kandydatem jest burmistrz Mieczysław Sawaryn. Marcin Para zgłasza kolejnego, którym miałby być Tomasz Namieciński. Kandydatury zostają przyjęte przez radnych większością głosów.

13:13:11

Punkt dwudziesty pierwszy obrad dotyczący zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych gminy. Uchwała przechodzi bez dyskusji większością głosów.

13:11:37

Przerwa zakończona. Po dyskusji radna Ewa De La Torre wycofuje się z jednej poprawki, a radny Kawka rezygnuje ze swojego wniosku. Poprawka zgłoszona przez radną Ewę De La Torre przechodzi większością głosów. Teraz głosowanie nad chwałą. Zostaje ona przyjęta także większością głosów.

13:00:46

Wracamy do obrad. Radna De La Torre zgłasza wniosek o wykreślenie z uzasadnienia uchwały jednego zdania. Radny Kawka jest przeciwny: „ Nie będzie odniesienia się do drugiej części wniosku”. Ewa De La Torre nie zgadza się z tym zdaniem. Głos zabiera także radny Roland Adamiak: „Komisja uważa, że należy pozostawić w pierwotnym kształcie”. O opinię poproszono radcę prawnego. Marcin Para zgłasza propozycję kolejnej przerwy. Radni wrócą do obrad za dziesięć minut.

12:26:03

Punkt dwudziesty obrad dotyczy uchylenia podjętej uchwały dotyczącej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Łużyckiej. Radny Kawka: „Wniosek został przygotowany w sposób doskonały”. Ewa De La Torre jest innego zdania, natomiast radny Roland Adamiak, przewodniczący komisji rewizyjnej wnioskuje o przerwę.

12:21:35

Wracamy po przerwie. Kolejne trzy punkty dotyczą zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Były one omawiane na komisjach, więc podczas głosowania nie ma wątpliwości. Projekty uchwał przechodzą bez większych problemów i żadnych dyskusji.

11:54:26

Następuje głosowanie w sprawie podjęcia uchwały o zamiarze stworzenia szkoły muzycznej. Pomimo dyskusji projekt przechodzi jednogłośnie.

11:53:10

Radna Jolanta Witowska: Jestem za powołaniem szkoły do życia. Poprę uchwałę, pomimo wielu pytań, które jeszcze mnie nachodzą”.

11:51:13

Wiceburmistrz Nikitiński: „Chcielibyśmy, aby w szkole istniała możliwość wypożyczania instrumentów. Mamy pomysły na finansowanie takiej operacji”.

11:46:24

Głos zabiera radny Łukasz Kamiński: „Oferta szkół szczecińskich jest bardzo bogata. Gryfińska młodzież też na to zasługuje”.

11:44:58

Radny Guga zwraca uwage Ewie De La Torre, że jego decyzję pozna podczas głosowania. Jest trochę "wycieczek personalnych". Radnemu Gudze próbuje przerwać przewodnicząca Kasprzyk. Radny nie dał się przekrzyczeć. I wciąż mówi.

11:44:09

Jacek Kawka przypomina, że w podczas ubiegłej kadencji nie tylko zamykano szkoły: „Powstało przecież nowe przedszkole nr 4”. Zwraca także uwagę, że nie jest to autorski pomysł burmistrza.

11:42:00

Radna Ewa De La Torre. Jestem za stworzeniem szkoły. Powstanie placówki w regionie przygranicznym, może pozwolić na to, aby zwrócić się po fundusze europejskie, gdyż nie ma przeszkód aby stworzyć ofertę dla uczniów niemieckich”. W przeciwieństwie do radnego Gugi Ewa De La Torre chciałaby nauczyć się grać na cymbałach wileńskich. 

11:35:36

Odpowiada wiceburmistrz Nikitiński: „Zdajemy sobie sprawę z tego, że niż demograficzny może popsuć nasze plany, ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy odpowiedzialni za kształcenie młodych osób. W jednej ze szkół w Szczecinie wystarczy jedna klasa, aby zorganizować popołudniową naukę muzyki. Możemy wykorzystać sale w której przeprowadza się zajęcia z rytmiki”

11:32:34

Radny Tomasz Namieciński przypomina że poprzedni rządzący odpowiadali za likwidację szkoły w Gryfinie, więc gratuluje nowej ekipie, która chce odwrócić ten trend.

11:29:07

Nadal trwa dyskusja na temat szkoły muzycznej. Radnemu Gudze marzy się nauka gry na harfie celtyckiej. Czy dostanie szansę na powiększenie swoich umiejętności? Na razie jednak mówi o swoich wątpliwościach.

11:26:53

Radny Guga ponownie zabiera głos: „Ważne jest, aby wszystko zostało dokładnie wyjaśnione. Zdawałem sobie sprawę, że szkoła będzie działać w godzinach popołudniowych, trzeba jednak pamiętać, że bez odpowiedniej bazie lokalowej mogą być problemy. Gdzie trzymać te wszystkie instrumenty?”

11:23:43

Paweł Nikitiński kontynuuje: „Konsultacje społeczne będą przeprowadzone jeśli radni podejmą decyzję o chęci jej powołania. W przyszłości bierzemy także pod uwagę, aby poszerzyć tą ofertę o inne szkoły gminne. Placówka w Radziszewie byłaby odpowiednia.”

11:17:18

Wiceburmistrz Nikitiński odpowiada przedstawiając prezentację: „Chcemy otworzyć szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Rozważanych jest kilka podstawowych instrumentów, a szkoła ma pracować w godzinach popołudniowych. Brane są pod uwagę dwie lokalizację Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Zespół Szkół na Górnym Tarasie. Subwencja na jedno dziecko jest dwukrotnie większa niż w szkole tradycyjnej, rozważane są dwa scenariusze.”

11:10:59

Radni zatrzymują się przy punkcie szesnastym. Dotyczy on zamiaru utworzenia szkoły muzycznej w Gryfinie. Wreszcie rozpoczyna się dyskusja. Rozpoczyna ją radny Rafał Guga; „Czy były przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie? Burmistrz orientuje się w podstawie programowej takiej szkoły? Gdzie ta szkoła miałaby funkcjonować?” - zasypał pytaniami burmistrza.

11:06:23

Kolejny punkt. Radni nie mają ochoty rozmawiać na temat tak ważny jak ustalenie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli. Kolejna uchwała podjęta jednogłośnie i bez żadnej dyskusji. Czyżby gdzieś się radnym śpieszyło?

11:04:24

Przewodnicząca Kasprzyk wzięła sobie do serca propozycję radnego Pary, przez co przy kolejnej uchwale sama poinformowała o stanowiskach komisji.  

11:03:03

Radny Para: „usprawnijmy pracę rady” Chodzi o to, by przy każdej uchwale nie pytać przewodniczących komisji o stanowisko.

10:57:54 Kolejne trzy punkty obrad dotyczą podzielenia gminy Gryfino na okręgi wyborcze. Z małą autopoprawką uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
10:55:07

Punkt piąty dotyczy sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji na ten temat. 

10:53:09

Radni gratulują dyrektor Zalewskiej za organizowanie festiwalu Włóczykij. Sprawozdanie zostało przyjęte.

10:47:35

Punkt czwarty obrad dotyczy przyjęcia sprawozdania z działalności Gryfińskiego Domu Kultury. Radna Witowska: „Uczestnicy pracowni artystycznych w GDK mają dobre wyniki. Wszystko to dzieje się pomimo wielu utrudnień”

10:44:31

Radny Guga przypomina także o braku odpowiedzi na temat umowy zawartej pomiędzy magistratem a Pawłem Drągiem "Nie otrzymałem odpowiedzi czy ta osoba ma odpowiednie kompetencje". 

10:42:40

Kontynuuje: Zwraca także uwagę, że przy Zespole Szkół w Gryfinie na Górnym Tarasie miał być stworzony plac zabaw. Teren jest już ogrodzony, ale do tej pory nic tam nie zostało zrobione.

10:38:27

Radny Rafał Guga: interpelowałem w sprawie budynku WTZ, ale do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi.

10:31:47

Zdzisław Kmieciak chce fotoradaru w Czepinie. Jako argument przytacza sytuację w jakiej strażnik miejski o mało nie został rozjechany przez samochód na przejściu dla pieszych.

10:28:33

Marcin Para narzeka na złe prowadzenie BIP-ów jednostek podległych urzędowi.

10:25:54

Jolanta Witowska: Starsi mieszkańcy Gryfina proszą o dostawienie dodatkowego toi toi na terenie cmentarza komunalnego. 

10:23:10

Radni składają interpelacje. Przeważa temat dziurawych dróg, zarówno w Gryfinie, jak i w innych miejscowościach.

10:16:35

Na sesji obecny jest tylko jeden z burmistrzów Paweł Nikitiński. Zarówno Mieczysław Sawaryn jak i Tomasz Miler pojechali do Bełchatowa na rozmowy z PGE.

10:15:45

Przy stole radnych radość. Kiedy Marek Gałęzowski odbiera gratulacje, Zenon Trzepacz powiedział do Ewy De La Torre: „Z moją rekomendacją nie mogło być inaczej”.

10:07:11

Na początku burmistrz Nikitiński składa podziękowania byłemu sołtysowi Mielenka Gryfińskiego za wieloletnią pracę, jednocześnie gratulując nowemu, Pawłowi Piekarzowi tej funkcji. Gratulacje odbiera także Marek Gałęzowski, który ponownie został wybrany na sołtysa Radziszewa.

10:04:31

Radni są już na sali i przewodnicząca Elżbieta Kasprzyk otwiera V Sesję Rady Miasta.

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu