eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Specjaliści lekiem na wykluczenie

Autor: www.ate.co.nz

Zatrudnianie specjalistów to skuteczna forma pomocy osobom, które z różnych przyczyn znalazły się na życiowym zakręcie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie chce w ten sposób poszerzyć swoje działania i zwiększyć skuteczność proponowanej pomocy.


Kiedy myślimy o pomocy dla rodzin bądź młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, często pierwsze co nam przychodzi do głowy to pomoc finansowa. Tymczasem pieniądze, najczęściej, nie dają gwarancji pełnego, zdrowego rozwoju rodziny. OPS w Gryfinie postanowił zacieśnić współpracę ze specjalistami, których zadaniem jest bezpośrednia praca z takimi osobami.

- Nie są to, co prawda, całkiem nowe działania. Od kilu lat zatrudniamy różnych specjalistów, którzy w ramach konsultacji wspierają osoby i rodziny zagrożone np. przemocą – informuje Bożena Górak, dyrektor OPS w Gryfinie.

Jednak po analizie i rozeznaniu lokalnego środowiska ustalono, że stały nadzór oraz terapia na miejscu w Gryfinie pozwolą na osiągnięcie jeszcze lepszych rezultatów w pracy z rodzinami. Potrzeba zatrudniania specjalistów wynikła z rozeznania środowisk i związanych z tym potrzeb. Ponieważ metody te już wcześniej się sprawdziły i dały pozytywne efekty, postanowiono rozszerzać każdego roku krąg dostępnych specjalistów. Stąd nawiązanie ścisłej współpracy z terapeutą rodzinnym, Justyną Bągorską. W najbliższej przyszłości planowane jest zatrudnienie na podobnych warunkach trenera podwórkowego, który ma bezpośrednio na miejscu zająć się wolnym czasem dzieci z zagrożonych rodzin.

- Wspieranie działań przez specjalistów daje o wiele lepsze efekty. Są to działania często systematyczne, długofalowe, a tym samym bardziej skuteczne – mówi B. Górak.

Do ośrodka mogą się zgłaszać osoby, które nie są w stanie poradzić sobie w walce z nałogiem oraz innymi problemami powodującymi ich wykluczenie społeczne. Ze specjalistami będzie także w miarę potrzeb współpracować funkcjonujący w OPS-ie zespół pracy socjalnej. Spotkania odbywają się w każdą środę o godzinie 16.30. Aby uzyskać pomoc, można też umówić się na konkretny termin, kontaktując się wcześniej z gryfińską placówką.


Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu