eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Strażacy na wspólnych manewrach

Autor: KPPSP Gryfino

Wspólne manewry polskiej i niemieckiej straży pożarnej odbyły się na terenie targowiska "Polenmarkt-Hohenwützen" w Osinowie Dolnym

 

Manewry miały miejsce 25 kwietnia. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie przy współpracy z gminą Cedynia oraz powiatem Uckermark zorganizowała polsko-niemieckie ćwiczenia straży pożarnej na terenie targowiska "Polenmarkt-Hohenwützen" w Osinowie Dolnym.  Realizacja tego przedsięwzięcia odbyła się w ramach dotacji z Funduszu Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania.

- Scenariusz ćwiczeń przewidywał trzy epizody dotyczące różnych płaszczyzn działań ratowniczo-gaśniczych – informują strażacy.

Pierwszy z nich zakładał działania z zakresu ratownictwa wodnego oraz likwidację zanieczyszczenia ropopochodnego na rzece Odrze. W drugim strażacy doskonalili umiejętności z zakresu ratownictwa technicznego podczas wypadku drogowego z udziałem trzech pojazdów samochodowych. Ostatni pozorowana akcja zakładał pożar hali z elementami uwalniania osób przygniecionych stropem oraz ewakuację osób z wysokości przy pomocy podnośnika.

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu