eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Strażacy Ochotnicy otrzymali wsparcie z programu 5000+

Jednostki OSP z Chwarstnicy, Gryfina, Radziszewa, Sobieradza oraz Wełtynia zostały wsparte rządowym programem 5000+. W tym tygodniu trafi do nich sprzęt o łącznej wartości 30 tys. zł.

Rząd przeznaczył 82 mln zł na program 5000+. Niemal wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Program wykorzystali również strażacy ochotnicy z gminy Gryfino, a właściwie Centrum Zarządzania Kryzysowego działające przy UMiG Gryfino, które złożyło wspomniany wniosek za OSP, przedwcześnie przekazując strażakom prezenty mikołajkowe.

W ramach programu zakupiono m.in.:

- 3 szt. kamer termowizyjnych,

- hełm strażacki,

- 3 szt. węży strażackich,

- zestaw dydaktyczny,

- 3 szt. namiotów logistycznych,

- 3 szt. stołów stanowiących wyposażenie do namiotów,

- zestaw triage,

- nosze płachtowe,

- nosze podbierakowe,

- deskę ortopedyczną,

- kamizelkę KED,

- kamizelkę KDP,

- zestaw do pozoracji ran,

- torbę medyczną,

- 22 szt. umundurowania MDP.

 

W/w zakupy rzeczowe zwiększą skuteczność prowadzonych działań oraz umożliwią przeprowadzenie zajęć dydaktycznych mających na celu zwiększenie świadomości jak i umiejętności mieszkańców, co do zasad przeciwpożarowych.

W całym kraju w jednostkach OSP służy ok. 500 tys. ochotników.

Ponad 100 tys. strażaków ochotników jest w gotowości do bezpośrednich działań ratowniczych.

Ponad 4400 jednostek OSP i niemal 200 tys. ochotników włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W 2018 roku OSP w całej Polsce wyjeżdżały do różnych akcji ponad 140 tysięcy razy. Wspólnie z Państwową Strażą Pożarną ochotnicy współdziałali 109 tysięcy razy.

dost. / km

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu