eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

VII sesja Rady Miasta. Ważna zmiana personalna

Autor: Rafał Remont

O godzinie 10.00 rozpoczęła się VII sesja Rady Miasta.  Zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem obrad.

Porządek obrad znajdą Państwo pod tym linkiem

14:15:31

Ostatni etap sesji - ogłoszenia. Tomasz Namieciński zaprasza na Dni Gryfina i zbliżającą się debatę dotyczącą osób niepełnosprawnych. Koniec obrad. Radni mogą rozpocząć zasłużoną majówkę.

14:12:37

Teraz na mównicę wchodzi radny Piotr Zwoliński. Zwraca się prezesa PUK (którego nie ma na sali) „Panie prezesie, to pracownicy są dla mieszkańców  a nie odwrotnie”. Chodzi o sytuację, gdy jeden z pracowników PUK stwierdził, (według niego)  że radny nie jest osobą godną do rozmowy. Cóż, jak bywa w takich przypadkach aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra. Zwraca się także z prośbą o wsparcie dla psa straży granicznej, który stracił właściciela.

14:11:57

Odpowiada Paweł Nikitiński "Nie widzę problemu aby przedsiębiorcy dogadali się w tej sprawie. Kto chciał mógł uzyskać korektę ustalenia miejsc na nabrzeżu." Przedsiębiorca uważa to za skandal, schodzi z mównicy i opuszcza obrady.

14:05:17

Wolne wnioski. Radny Guga rekomenduje wystąpienie przedsiębiorców, których przedstawiciel ma się wypowiedzieć na temat zbliżających się Dni Gryfina. Informuje on o zmianie zasad udzielania pozwoleń na stanowiska gastronomiczne. Niepotrzebny zgrzyt, bo nikt nie słucha przewodniczącego. "Nie róbmy tu targów, takie rzeczy powinny być załatwiane poza sesją" - tłumaczy Tomasz Namieciński.

14:02:02

Odnosi się także do interpelacji Rafała Gugi „Sprawdzamy czas kiedy ten obiekt został wybudowany, pozwolenia na budowę, wyraziliśmy ubolewanie nad tym co się stało” mówi wiceburmistrz na temat wydarzeń na boisku do koszykówki.

13:55:20

Odpowiedzi na interpelacje radnych. Wiceburmistrz Nikitiński wypowiada się na temat stanu obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy. Odnosi się do publikacji Gazety Gryfińskiej dotyczącej wypadku, jaki wydarzył się niedawno na boisku przy ul. Szczecińskiej. "Pod koniec marca rozpoczęła się kontrola wszystkich, tego typu obiektów. Przedstawimy sprawozdanie z tej kontroli po jej zakończeniu."

13:54:27

Punkt dwudziesty pierwszy. Informacja burmistrza o podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Nikt nie ma pytań, wniosków i innych z tym problemów.

13:52:24

Jak widać skutecznie. Poza dwoma wstrzymującymi się głosami wszyscy byli za kandydaturą.

13:48:20

Radni zadecydują teraz o wyborze nowego skarbnika. Ma nim zostać Beata Blejsz, mieszkanka gminy Gryfino. Tomasz Namieciński odczytuje teraz walory i zalety nowej kandydatki na to stanowisko. Kolejna osobą, która ma przekonać radnych do tej decyzji jest burmistrz Mieczysław Sawaryn.

13:44:42

Głos zabiera radny Jacek Kawka. Wskazuje on na bezzasadność uzasadnienia burmistrza "Nie ma argumentów, aby odwołać dotychczasowej pani skarbnik. Wstrzymam się od tej decyzji". Nikt inny nie podejmuje rękawicy rzuconej przez burmistrza. Projekt uchwały został przyjęty większością głosów.

13:42:12

Wracamy do obrad. Kolejnym punktem sesji, jest wniosek burmistrza dotyczący odwołania skarbnika Miasta i Gminy Gryfino. Z dniem 30 kwietnia Jolanta Staruk ma przestać pełnić tą funkcję. Teraz radni zadecydują o dalszej przyszłości tej decyzji. Rozpoczyna się dyskusja.

13:02:32  Radny Namieciński, ku niezadowoleniu części radnych (przypominam, piękna pogoda) ogłasza pół godziny przerwy.
13:01:16

Poprawka złożona przez radną Kasprzyk została przyjęta. Tak samo jak projekt uchwały.

12:59:41

Punkt osiemnasty. Dotyczy on sposobu pobierania opłat za odpady komunalne w danych miejscowościach. Przewodnicząca Elżbieta Kasprzyk: „Był problem z pobieraniem tych opłat w tym roku, gdyż były wybory, przez co były komplikacje, kto takie opłaty ma prawo pobierać”. Inni nie widzą problemu. Radna Kasprzyk cierpliwie tłumaczy, że może wtedy dochodzić do nieporozumień. Burmistrz popiera wniosek przewodniczącej.

12:54:01

Kolejne dwa punkty w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie Pniewo oraz ul. Artyleryjskiej  zostają przyjęte jednogłośnie.

12:52:05

Kandydatami do zespołu opracowywania harmonogramu remontu dróg desygnowano radnych: Małgorzatę Wisińską, Rafała Gugę, Tomasza Namiecińskiego, Piotra Zwolińskiego, Zdzisława Kmieciaka, Marcina Pazika i Zenona Trzepacza. Skład zostaje jednogłośnie przyjęty przez radnych.

12:46:41

Na kanwie podjętej uchwały, radni wybierają teraz skład powołanego zespołu. Zgłoszono osiem kandydatur, radny Kozakiewicz się wycofał się ze swojej kandydatury.

12:44:33

Radny Guga przyjmuje te zapewnienia jako dobrą monetę i udziela poparcia temu pomysłowi. Radny Hładki przypomina o podjętej w ubiegłej kadencji uchwale, dotyczącej harmonogramu remontu dróg, zwracając uwagę na ustalenie funduszu drogowego, aby mieć za co realizować ustalone przez zespół decyzje.  Ostatecznie za powstaniem zespołu głosowało 15 radnych i projekt uchwały zostaje przyjęty.

12:37:15

Burmistrz rozwiewa wątpliwości radnego: "Nie wyobrażam sobie, aby w gronie powołanego zespołu nie byłoby radnych. nie ma po co obarczać tym pracowników urzędu".

12:35:14

Radny Guga popiera projekt uchwały „ Do tej pory nie było takiego zespołu, jednak brakuje mi kryteriów na podstawie których taki harmonogram naprawy dróg miałby powstać. W przypadku powołania do składu radnych, może dochodzić do załatwiania spraw drogowych nie merytorycznie, a politycznie.”

12:32:59

Punkt piętnasty obrad. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Gryfinie do składu zespołu ds. opracowania harmonogramu budowy i remontów dróg na terenie Gminy Gryfino. Drogi są jednym najczęstszych dyskusji pomiędzy burmistrzem a radnymi więc możemy spodziewać się niejakiego ożywienia. Głos zabiera radny Para „Zgłaszam wniosek do zwiększenia do siedmiu osób składy zespołu”.

12:30:08

Tak samo jak kolejne dwa punkty. Chętnych do dyskusji nie ma, co można tłumaczyć piękną pogodą i rozluźnieniem atmosfery spowodowanym zbliżającymi się Dniami Gryfina.

12:27:50

Kolejny punkt dotyczy także sprzedaży działki.Radny Guga ubolewa, że sprzedawana działka nie ma drogi dojazdowej, co może powodować w przyszłości problemy. Burmistrz Sawaryn: "Tylko raz udało się zrobić to wraz z całą infrastrukturą (dotyczy to osiedla znajdującego się przy ul Orląt Lwowskich)". Ostatecznie projekt przechodzi jednogłośnie.

12:17:39

Radna De La Torre "Powraca jak bumerang temat parkowania przy Szkole Podstawowej nr 1. W momencie gdy dowiedzieliśmy że działka ta ma być sprzedana, miejsca te będą zagrożone". Pomimo wątpliwości zarówno ta, jak i druga nieruchomość opisywana w punkcie dziesiątym może zostać sprzedana przez gminę. Radni podjęli projekt uchwały bez większych wątpliwości.

12:17:17

Kolejny punkt dotyczy sprawy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Łużyckiej nr 23 w Gryfinie. "uchwała ta, jest uchwałą martwą" - informuje radny Guga wskazując, że nie wszyscy lokatorzy zgodzili się na taka sprzedaż.

12:15:25

Nadal trwa batalia o nazwy ulic. Kolejna z nich, także w Gardnie ma się nazywać ulicą Innowacyjną. projekt uchwały został przyjęty.

12:12:36

Radny Namieciński nie poddaje się, broniąc swojego stanowiska niczym król Leonidas przed hordą persów pod Termopilami: "Chciałby Pan, aby inni decydował o nazwie ulicy przy której Pan mieszka?". Jego wątpliwości popiera radny Rafał Guga.

12:11:10

T. Namieciński kontynuuje. "Był przeprowadzony konkurs, ale nie jest on konsultacjami społecznymi. Dlaczego ludzie spoza Gardna mają decydować o tej nazwie? Tłumaczy to wiceburmistrz Tomasz Miler "O nazwie mógł zadecydować każdy. uważam że to była dobra metoda" - kontynuuje.

12:09:04

Kolejny punkt dotyczy nazwania ulicy, która znajduje się przy Parku Przemysłowym w Gardnie. „ Miała być ul. Parkowa, ale nie ma tam żadnego parku, więc lepiej nazwać ją Wiśniową" wnioskuje Tomasz Namieciński. Projekt zmian do uchwały zostaje przyjęty jednogłośnie.

12:06:04

Punkt szósty dotyczy realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014. Bez uwag raport zostaje przyjęty.

11:59:13

Wracamy do obrad. Punkt piąty. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi. Wypowiada się Grzegorz Jastrowicz, naczelnik Wydziału Edukacji: „Koszty utrzymania pomieszczeń na dworcu PKP wyniosły w ubiegłym roku około 88 tys. złotych, część z tych pieniędzy pokrywają organizacje, które się tam znajdują”.

11:33:12

Radna Ewa De La Torre wspiera Rafała Gugę w sprawie braku dofinansowania remontu budynku WTZ. Rafał Guga dziękuje radnej i wzmacnia głos w sprawie wymienionej inwestycji. Sesja ciągnie się niemiłosiernie. Radny Trzepacz: "Do Rady Miejskiej – czas zmienić regulamin obrad, bo inaczej będziemy gadać o niczym". Przewodniczący Namieciński ogłasza 15 min. przerwy.

11:30:43

Teraz o bulwersującej sprawy dotyczącej mobbingu w jednej z gryfińskich szkół. "Do dzisiaj ta sprawa interesuje nauczycieli tej szkoły i ostatecznie nie została wyjaśniona" - grzmi radny Guga.

11:28:11

Radny, do czego zdążył nas już przyzwyczaić, kontynuuje: „Nadal nie ma żadnej decyzji w sprawie wsparcia Warsztatów Terapii Zajęciowej „ czy ma Pan w końcu zamiar wesprzeć ich inwestycję?”

11:25:50

Przemawia radny Guga. Dziękuje za debatę dot. spraw osób niepełnosprawnych, która ma się odbyć na początku maja. Teraz o bardziej kontrowersyjnych sprawach. Interpeluje w imieniu mieszkańców Starych Brynek, którzy potrzebują poprawić drogę dojazdową do swej świetlicy. Teraz o konflikcie pomiędzy pracownikami a kierownikiem świetlicy w Sobieradzu. Radny ma żal, że protokół z tego spotkania został ukryty przed oczami radnych i chce mieć do niego wgląd. Radny Guga nawiązuje do spotkania mieszkańców ul. Pomorskiej z wiceburmistrzem Milerem i projektantem dróg. „Mówiliście, że te drogi są dla was priorytetem, kiedy więc rozpocznie się na nich budowa?” – oskarżycielsko zapytuje.

11:18:17

Radny Namieciński kontynuuje: „W zeszłym roku z ust radnych padła propozycja aby refundować fundusz sołecki” - pyta na jakim etapie jest obecnie ta sprawa. W kolejnej sprawie chce zorganizowania spotkania mieszkańców ze starostą oraz burmistrzem, aby wypracować wspólny plan naprawy dróg.

11:14:54

Przewodniczący Namieciński zwraca się z prośbą o ustalenie osób odpowiedzialnych za wyrządzone w Gardnie szkody, które były opisywane na poprzednie sesji przez sołtysa tamtej miejscowości. Interpeluje także w innych sprawach - „ Istnieje pilna naprawa drogi wojewódzkiej przebiegająca przez nasza wieś”.

11:12:03

Zdzisław Kmieciak chce aby rozpocząć procedurę uzyskania aktu własności działki obok świetlicy w Żabnicy - "mieszkańcy dbają tam o czystość zasadzili swoje kwiaty i trzeba raz na zawsze ustalić prawa własności do tej działki"

11:09:56

"Ponawiam, aby przy naszych obradach byli przedstawiciele powiatu odpowiedzialni za stan dróg" - mówi radna M. Wisińska.

11:06:54

Radny Marcin Para zadaje pytanie o ilości miejsc w gryfińskich przedszkolach i rozstrzygnięć związanych z tym tematem. Przedstawia także wątpliwą estetykę gryfińskich balustrad i barierek.

11:06:36

Piotr Zwoliński: "Mieszkańcy Reja i Kochanowskiego (a jakże!) chcą się pozbyć dziur na tej drodze, przygotowują skargę", Zwraca uwagę aby pomalować płot od strony ul Wojska Polskiego i Kolejowej.

11:00:53

Radny Hładki o stanie chodników w mieście. Teraz radny Kamiński także o drogach gminnych. Wskazuje że na części ulic nie ma tabliczek z ich nazwami. Rybacka i Fabryczna są ciągle zalewane po każdym deszczu - mówi radny.

10:55:05

Teraz interpeluje radny Skonecki. Wskazuje odwieczny problem drogi prowadzącej do SP2 oraz braku w tamtej okolicy miejsc parkingowych „ Na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać” – kwituje swoje przemówienie.

10:52:56

Radny chwali burmistrza za podwyżkę dla pracowników administracji gminy. Jest to realizacja obietnicy przedwyborczej Mieczysława Sawaryna.

10:51:24

Rozpoczynają się interpelacje radnych „Przejeżdżałem ostatni przez Gardno i nie zauważyłem reklamy naszej strefy, jeśli jest ona nasza” informuje Zenon Trzepacz. Wspomina także o Konieczności wycinki drzew w Daleszewie. Wskazuje o konieczności budowy chodnika i drogi do szkoły w Radziszewie (po wcześniejszym sygnale od lokalnych mediów), informuje, że interpelował w tej sprawie w ubiegłej kadencji wielokrotnie.

10:47:59

 Burmistrz proponuje zmianę porządku obrad. Zmiana dotyczy punktów w których ma być odwołana ustępująca skarbnik gminy Jolanta Staruk. Porządek obrad został zmieniony.

10:36:04

Kolejne miłe wydarzenie. Uczniowie ze szkół podstawowych otrzymują dyplomy i wyróżnienia za udział w konkursie literackim dotyczącym 70 lat osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej. Burmistrz przemawia, wręcza dyplomy, rozlegają się brawa.

10:34:14 Na początku burmistrz wręczył nominacje nowym sołtysom. Ze stanowiskiem pożegnało się czterech dotychczasowych gospodarzy wsi.
10:24:13   Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Namieciński powitał zebranych. VII sesja Rady Miasta rozpoczyna się!
10:17:41 Pomimo później godziny wciąż nie ma jeszcze wszystkich radnych. Sesja rozpocznie się z opóźnieniem.
09:16:29  Ostatnie przygotowania do kwietniowej sesji Rady Miasta.

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu