eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Walne zebranie działkowców bez efektu

Działkowcy zrzeszeni w Rodzinnym Ogrodzie Działkowych im. A. Zawadzkiego, nie dali rady podjąć decyzji o swojej przyszłości. Liczba osób uprawnionych do głosowania okazała się zbyt mała, aby było ono wiążące.

Aby wspólnie zadecydować o tym czy wyjść z obecnych struktur, bądź w nich pozostać, dziś 31 maja, przed świetlicą Domu Działkowca przy ul. Armii Krajowej, odbyło się walne zebranie członków ROD. W pierwszym terminie głosowania, które odbyło się o godzinie 10.00 frekwencja wyniosła tylko 14,8 % uprawnionych osób. 

- Zgłosiło się 268 osób. To zdecydowanie za mało - mówi Czesław Skonecki, prezes ROD.
Wymagany próg potrzebna do uchwalenia wiążącej decyzji, musiał bowiem w tym przypadku wynieść ponad połowę uprawnionych. Drugi termin głosowania został ustalony na godzinę 12.00. Niestety, także i w tym przypadku działkowcom nie udało się zebrać odpowiedniej liczby osób. Ostatecznie, żadnej decyzji nie podjęto.

Jakie wiążą się z tym konsekwencje oraz jak w obliczu kolejnych zagrożeń przedstawiać się będzie przyszłość rodzinnych ogródków działkowych, będzie można przeczytać w najbliższym numerze Gazety Gryfińskiej.

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu