eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Z wizytą w Warsztatach Terapii Zajęciowej [GALERIA]

Autor: Zbigniew Włodarczyk

W środę 11 grudnia byliśmy z wizytą w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie

Funkcjonowanie WTZ w Gryfinie przybliżyła ich kierownik Aleksandra Stankiewicz:

Warsztat Terapii Zajęciowej, działający przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie rozpoczął swoją działalność w sierpniu 1996 r.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu, mieści się przy ulicy Szczecińskiej 33.

W warsztacie zatrudnionych jest 7 terapeutów - instruktorów terapii zajęciowej i 2 asystentów osoby niepełnosprawnej.

Zajęcia warsztatowe przystosowujące do pracy odbywają się w pracowniach :

1. Gospodarstwa Domowego i Ogrodnictwa

2. Plastyczno - rękodzielnicza

3. Poligraficzna z elementami doradztwa zawodowego

4. Fotograficzno - komputerowa

5. Krawiecka

6. Stolarsko - dekoratorska

7. Technik różnych

Zajęcia uzupełniające

* Zajęcia rehabilitacyjne ruchowe

* Zajęcia na basenie

 Jest placówką przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, dla których w ramach codziennego pobytu prowadzona jest rehabilitacja społeczna oraz zawodowa. Zajęcia w Warsztacie prowadzone są dla 35 uczestników, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ. Celem prowadzonej terapii jest usprawnienie codziennego funkcjonowania w zakresie społecznym, emocjonalnym i poznawczym uczestników: m.in. zaradności osobistej, porozumiewania się, kontaktów interpersonalnych, umiejętności współżycia i współpracy, samodzielności czy też radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy rozwijają podstawowe oraz specjalistyczne umiejętności zawodowe, umożliwające im późniejsze podjęcie szkolenia czy pracy zarobkowej.

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu