eGryfino - Portal eGryfino - sport, kultura, informacje, wydarzenia - informacje z powiatu gryfińskiego.

Urbański: Krótka historia Gryfińskich Rajdów Rowerowych

W rubryce "RACjonalnie" wypowiadam się nie tylko ja, ale także przedstawiciele środowiska sportowego. Są to działacze, trenerzy, zawodnicy i trenerzy lokalnych klubów, którym nieobca jest problematyka kultury fizycznej. Dziś prezentuję felieton Andrzeja Urbańskiego, organizatora Gryfińskich Rajdów Rowerowych

Gryfińskie Rajdy Rowerowe rozpoczęto 23 września 1995 r. pierwszym rajdem masowym na trasie Gryfino – jezioro Wełtyń – Gryfino. Wzięło w nim udział ok. 300 osób, potwierdzając zapotrzebowanie na czynny wypoczynek. Wówczas powstała idea organizacji cyklu rajdów w oparciu o przygotowane trasy i książeczkę z potwierdzaniem punktów kontrolnych na trasie. Przez 20 lat wydawaliśmy biuletyn cyklicznej imprezy obejmującej corocznie 7-10 rajdów. 20-letnia tradycja GRR dowodzi stale rosnącego zapotrzebowania na aktywny wypoczynek, służy dobru rodzinnemu, poprawia zdrowie, jednoczy uczestników, kondycję i bezpieczeństwo rowerzystów oraz uczy umiejętności orientowania się w terenie, posługiwania się mapą i opisami tras. Za turystyką rowerową przemawia niski koszt wypraw, brak długich męczących dojazdów, bezpośredni kontakt z przyrodą i entuzjastami rowerów. Większość zalet turystyki rowerowej przedstawialiśmy w kolejnych rocznikach biuletynów. Biuletyny rajdowe służyły przede wszystkim tym zwolennikom cyklistyki, którzy chcieliby poznać lub pogłębić wiedzę o naszym powiecie i gminie oraz gminach sąsiednich, w tym zza Odry.

Prezentowaliśmy w nich wiedzę o historii, środowisku przyrodniczo – geograficznym i infrastrukturze.

W 1996 r. wydano pierwszą książeczkę rajdów z mapami 6 tras (w tym 2 po stronie niemieckiej). Komandorem rajdów oraz autorem opisów i przebiegu tras zostałem ja. Łączna długość tras w 1996 r. wynosiła ok. 185 km. Do udziału w losowaniu nagród należało ukończyć 4 rajdy. Organizatorami rajdów był Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, MOS i Hermes. Od 1997 r. obowiązywało 7 tras a do losowania nagród należało mieć ukończonych 5 rajdów. W opisach tras prezentowano podstawowe informacje historyczne oraz o miejscowościach na trasach rajdu. W biuletynach przedstawiano też historię roweru, jego budowę, sposób przygotowania roweru do jazd, zakres konserwacji bieżącej, zasady udzielania pomocy i inne praktyczne informacje. Atrakcją było przekraczanie granicy polsko - niemieckiej na podstawie legitymacji szkolnej i dowodów. W rajdach takich brało udział blisko 400 rowerzystów.  W 2001 r. wytyczyłem, oznaczyłem, opisałem i opracowałem mapę gminnych szlaków rowerowych, które stały się trwałym elementem zagospodarowania turystycznego gminy.  Z okazji 750-lecie Gryfina zaprezentowano historię, zabytki miasta, stare nazewnictwo. Dużo zmian zaszło od 2005 r., gdy organizowano 10 rajdów, w tym 2 dodatkowe w okresie wakacji i 1 propagandowy - po ulicach miasta, z okazji europejskiego „Dnia bez samochodu”. Powstało 6 tras treningowych i logotyp GRR.  Kolejne lata to rajdy tematyczne z szeroką prezentacją tras i obiektów w turystyce transgranicznej. Powstały szlaki kościołów, legend, zamków i pałaców, dworów i parków podworskich, tytoniu, młynów i wiatraków, przyrody, ochrony przyrody, morenowy, lasów i jezior, „Puszczy Bukowej”, geograficzny, grodzisk i kurhanów, głazów i kamieni, byłych obiektów szkolnych, nieczynnych linii kolejowych, „w poszukiwaniu dawnych osad”, wsi owalnicowych, układów przestrzennych, budownictwa szkieletowego, piwnic i lodowni, dawnych nekropolii, punktów widokowych. Mając opracowaną w ciągu 15 lat GRR kompleksową charakterystykę gminy Gryfino i zaodrzańskich sąsiadów powstała idea zaprezentowania całości treści przewodnickich 15–lecia. Gmina wydała wtedy 3 tomy przewodnika „Gryfińskie trasy rowerowe” opracowanego przeze mnie i Mariana Anklewicza. Pierwszy obejmuje „Trasy północne” (pasmem północnym, Do Puszczy Bukowej), tom drugi ” Trasy południowe”(Ziemi Wełtyńskiej, Między Tywą a Pniewą, Pasmem południowym) i tom trzeci ” Trasy Zaodrzańskie” (Pagórkami Gminy Mescherin, Wokół Doliny Salwy).

Od roku 2011 łączymy jazdę rowerem z pływaniem kajakami i łodziami, umożliwiając poznanie unikalnych w skali światowej krajobrazów, flory i fauny oraz hydrotechniki Międzyodrza. Opracowana przez komandora charakterystyka Międzyodrza stała się podstawą wiedzy, wzrostu zainteresowania tym rejonem, wytyczania szlaków wędrówek. Wraz ze stowarzyszeniem Republika Międzyodrza i GDK powtórzyliśmy kolejny Rodzinny Rajd Rowerowy. Od 2011 roku obywamy również rajdy do odrestaurowanej Doliny Miłości, braliśmy udział w Święcie Cyklistów, w otwarciu ścieżek rowerowych w gminie Banie i Kołbaskowo. Wprowadziliśmy do rajdów także skrócone odcinki dla osób początkujących w rajdach i pozyskaliśmy nowego patrona - Powiat Gryfiński. W latach 2013-2014 organizatorem rajdów było stowarzyszenie „Republika Międzyodrza”. Niestety problemy finansowe spowodowały zaprzestanie finansowania GRR przez gminę. Nowy organizator ponowił oddziaływanie na „władze” w kierunku tworzenia i doskonalenia infrastruktury, w tym szlaku po nieczynnych liniach kolejowych.  Rajdy przybrały formułę „frajdy”: transgranicznej, historyka, przyrodnika, rodzinnej, wakacyjnej nad jeziorami Steklno i Trzemeszno, piknikowej na wyspie PSS oraz kajakowej (otwarcie szlaku kajakowego na Tywie). W 2014 r, odbyliśmy po raz pierwszy rajd dwudniowy, rajd nocny, przeprawowy statkiem przez Odrę w Widuchowej. Z okazji 760–lecia praw miejskich zorganizowaliśmy rajd miejski szlakiem historii i zabytków a cykl zakończyliśmy rajdem „Dawne Nowe Czarnowo” poznając historię sanatorium.

Na 20-lecie GRR w roku 2015 zorganizowano aż 20 rajdów. Trasy były powtórzeniem 1 rajdu z każdego roku. W „Biuletynie”, który okazał się być ostatnim, pokazano tytułową stronę każdego rocznika i opis trasy. Od 2016 r. zamiast biuletynu każdy uczestnik posiada „Książeczkę wycieczek”. Komandor przygotowuje do każdego rajdu „wkładki” z terminarzem i regulaminem oraz „słowniczek” z opisem trasy.  Na 2-3 rajdy w roku dojeżdżamy autobusem a rowery ciężarówką. Zaczynaliśmy rajdy m.in. w Międzyzdrojach, Mieszkowicach, Przelewicach, Chwarszczanach a nocowaliśmy w Racimierzu, Trzcińsku Zdroju, Krzymowie, Moryniu, Kunowie nad Miedwiem, w Gramzow.

W 23. dotychczas odbytych cyklach, w dokładnie 200 obowiązkowych rajdach przejechaliśmy 6290 km oraz przepłynęliśmy 52 km kajakami. Zbiorowy biuletyn zawierałby 1350 stron.

Dodaj komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz zapisy regulaminu